0
0
0
s2smodern

news26032564 ktksskt 18
วันที่ 24 มี.ค. 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ นักศึกษากองทุน กสศ.รุ่นที่ 3 ได้ครูเต้ย อภิวัฒน์ ศิลปินชื่อดังขวัญใจวัยรุ่น เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความขยัน ตั้งใจเรียนจนจบ เพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัว โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

news26032564 ktksskt 7

ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ กล่าวว่า ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ได้จัดทำโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ผ่านการคัดเลือกจัดสรรทุนการศึกษา ซึ่งการดำเนินการอยู่ในระยะที่ 3 โครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับทุนนั้น ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ได้เล็งเห็นกระบวนการคัดเลือกนักเรียนรับทุน จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ นักศึกษากองทุน กสศ.รุ่นที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาสนใจเรียนต่อสายวิชาชีพ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา และเพื่อสร้างนวัตกรรมในการคัดเลือกทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีที่ 3 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย  ครูแนะแนวเครือข่าย  วิทยากร คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นอย่างดี

โดยในระหว่างช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ครูเต้ย อภิวัฒน์ ยังได้โชว์ร้องเพลงยอดฮิตและผลงานเพลงใหม่ล่าสุดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังในระหว่างรับประทานอาหารไปด้วย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามด้วย

news26032564 ktksskt 9

news26032564 ktksskt 11

news26032564 ktksskt 6

news26032564 ktksskt 2

news26032564 ktksskt 1

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

14 เม.ย. 2561 17:19
ผู้การกาฬสินธุ์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมรำวงย้อนยุคอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์


ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย [ ... ]

10 ก.ย. 2561 18:06
ททท.พาบล็อกเกอร์เพจเมืองกรุงตะลุยแดนไดโนเสาร์ เจาะลึกถึงแก่นเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พาบล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย [ ... ]

11 มิ.ย. 2563 14:51
เปิดแล้ว!ชมฟรี!!


กาฬสินธุ์เมืองเกษตรอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network