>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

19 มิ.ย. 2561 18:05
เขื่อนลำปาวประชุมคณะกรรมการ JMC สรุปประเด็นปัญหาการส่งน้ำ พร้อมกำหนดวันส่งน้ำให้เกษตรกร


เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้ (19 มิ.ย. 61) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว [ ... ]

15 พ.ค. 2561 16:56
เรียนทวิภาคีไม่มีตกงาน ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือป้อนตลาดแรงงาน


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) [ ... ]

24 ก.ค. 2561 16:12
นักศึกษาวิชาทหารกาฬสินธุ์ภูมิใจที่ได้บริจาคโลหิต ปลื้มเหมือนได้ทำบุญและยังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์


เช้าวันนี้ (24 ก.ค. 61) เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยนาฎศิลปะกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network