0
0
0
s2smodern

news04082562 ptwkmms 9
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมหลังใหม่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษจำนวนทั้งสิ้น 310 รูป/คน

โดยพิธีการได้เริ่มเวลา 09.30 น.ประธานในพิธี พระครูสุธีวรสาร ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาเป็นการเจิมหนังสือและเป็นพิธีการไหว้ครูเป็นลำดับต่อไป โดยศิษย์จะนำเครื่องสักการะมามอบให้แก่ครูแล้วกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะเคารพ เชื่อฟัง และอยู่ในโอวาทครู ขอให้ครูรับตนไว้เป็นศิษย์

การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ได้จัดต่อกันมาเป็นเวลา 18 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยฯ โดยมีวัตุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง

ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้มีโอกาสทำปฏิการะรำลึกแสดงออกด้วยเครื่องอามิสบูชาและเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาด้วยจิตมีสัมมาคารวะต่อครู-อาจารย์ผู้มีพระคุณ

news04082562 ptwkmms 3

news04082562 ptwkmms 6

news04082562 ptwkmms 2

news04082562 ptwkmms 11

news04082562 ptwkmms 10

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

12 ต.ค. 2561 09:38
ชิงชัยยืนยันขออยู่ข้างประชาชน มองอดีต ส.ส.ที่ถูกดูดไม่ใช่คน เพราะนักการเมืองมีค่าไม่ใช่สัตว์สิ่งของที่จะซื้อ-ขายได้


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชิงชัย มงคลธรรม [ ... ]

23 ม.ค. 2563 14:23
เอไอเอสมอบทุนการศึกษากองบิน 1 นครราชสีมา


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด [ ... ]

14 ม.ค. 2564 12:25
พ่อค้ามีดชาวร้อยเอ็ด ขับรถตัดเลนไม่ทันระวังถูกรถเก๋งชนอย่างจังดับคาที่


เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 13 มกราคม 2564 พ.ต.ท.นพรัตน์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network