0
0
0
s2smodern

IMG 7722

กาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนกาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน


          จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสื่อมวลชนหลากหลายสาขา และนักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน


          โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ให้ความสนใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์มากขึ้น เพราะสื่อมวลชนนับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทอย่างมากในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดไปถึงนักท่องเที่ยวไปด้วย


          สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย และอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือว่าเป็นแม่เหล็กที่สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 5 แสนคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประมาณ 800 ล้านบาท จึงต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

IMG 7673

IMG 7677

IMG 7573

IMG 7578

IMG 7652

IMG 7682

IMG 7708

IMG 7760

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

15 ก.พ. 2561 10:06
ดวงประจำวันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


ดวงประจำวันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ฤกษ์ดีประจำวันพฤหัสเวลา [ ... ]

06 มี.ค. 2561 11:18
กาฬสินธุ์ประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราว 6 อำเภอ


กาฬสินธุ์ ประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราว [ ... ]

01 พ.ย. 2561 17:48
เปิดเรียนวันแรกนักเรียนขับเก๋งเสียหลักตกร่องข้างทางพลิกคว่ำ เจ็บ 4 ราย


เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ร.ต.อ.ชัยสิทธิ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network