0
0
0
s2smodern

IMG 1150

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอาเซียนให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 “ภาษาอังกฤษอย่างง่ายเพื่อการขายสู่ความสำเร็จ English easy to learn success for sale” ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด


          นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวในนามคณะผู้จัดโครงการว่า ประเทศไทยเปิดประเทศเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นจุดของความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดของประชากรของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตประชาชนของอาเซียน จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เพราะความร่วมมือต่าง ๆ จะเกิดมากขึ้นในทุกมิติ และภาษาที่จะต้องใช้ในการเพิ่มเติมความรู้ พบปะ เจรจา ซื้อขาย ประชุม ดูงาน และในการใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคล ก็คือภาษาอังกฤษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอาเซียน ให้กลุ่มอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจตรงกัน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน การเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งด้านการขาย การจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้า ในกลุ่มอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น จนส่งผลให้มีการดำเนินธุรกิจที่ขยายวงกว้างและสามารถนำสินค้าชุมชนมาต่อยอดการสร้างรายได้ สู่ประเทศไทยได้ในระดับหนึ่ง 

          โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น จำนวน 97 คน ได้แก่ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันสินค้า OTOP จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 72 คน , กลุ่มอาชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 7 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จาก อบจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 18 คน โดยจัดโครงการระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

IMG 1119

IMG 1131

9854

9858

9844

9849

9853

9847

9859

ปริยากร พิงพิณ /รายงาน
ขอบคุณภาพจาก อบจ.กาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

25 พ.ค. 2564 17:45
วิศวะ ม.กาฬสินธุ์ จับมือ ธ.ออมสิน เดินหน้าสร้างศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ภายใต้ชื่อโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ ... ]

14 ส.ค. 2563 09:25
เอไอเอสสนับสนุนทุนการศึกษามณฑลทหารบกที่ 27


นายสันติสุข นาลา ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมจังหวัดขอนแก่น [ ... ]

04 ธ.ค. 2560 16:00
พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่พ่อตัวอย่างดีเด่นประจำปี 2560


พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่ให้กับพ่อตัวอย่างดีเด่น [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network