0
0
0
s2smodern

news11032561 appr 7
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมหัตถกรรมโนนดอกจาน อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทบทวน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3 โดยมีนายพร ศรีวังสุ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฎิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 7– 9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหัตถกรรมโนนดอกจาน อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีทั้งหมด  5 อปท. ประกอบด้วย เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็ก จำนวน  22 คน , เทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอหนองกุงศรี จำนวน  6 คน , เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์อำเภอเมือง จำนวน  25 คน , องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองอำเภอห้วยเม็ก จำนวน 22 คน และ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาวอำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 12 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 87 คน ซึ่งผลของการฝึกอบรมครั้งนี้จะทำให้สมาชิก อปพร. มีความกระตือรือร้น และเพิ่มขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และประชาชนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไปด้วย

news11032561 appr 6

news11032561 appr 5

news11032561 appr 3

news11032561 appr 2

news11032561 appr 1

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

22 ธ.ค. 2563 10:30
กาฬสินธุ์อากาศหนาวจัดเตือนประชาชนหมั่นดูแลรักษาสุขภาพ


วันนี้ (22 ธ.ค. 63) จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากช่วงนี้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน [ ... ]

12 พ.ย. 2562 11:59
ชาวบ้านเก็บกระทงนำไปรีไซเคิล พบมีกระทงโฟมน้อยและขยะน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน [ ... ]

23 พ.ย. 2563 13:11
ชาวนาครวญ ราคาข้าวดิ่งเหว สวนทางค่ารถเกี่ยวพุ่งสูงถึง 800 บาทต่อไร่ วอนรัฐบาลลุงตู่ช่วยกระดูกสันหลังของชาติ


ในช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของชาวนาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network