0
0
0
s2smodern

news16112564 knkw 4
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเขาวง  นำชาวบ้าน "เอดละวาน เก่วข้าว" สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีผู้ไทเขาวง

วันที่ 15  พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงนากำนันแรมศักดิ์ สกุลซ้ง บ้านโพนวิสัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอเขาวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองผือ ร่วม ลงแขกเกี่ยวข้าว "เอดละวาน เก่วข้าว" สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีอันดีงามของอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

news16112564 knkw 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว “เอดละวาน เก่วข้าว” ซึ่งทางอำเภอเขาวง ได้จัดขึ้นครบทั้ง  6  ตำบลในพื้นที่  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอเขาวง ในการร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวผู้ไทเขาวงที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  และพี่น้องเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นข้าวเหนียวคุณภาพดี หอมนุ่มเป็นที่ต้องการของตลาด และได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI  เป็นสินค้าทางเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกาฬสินธุ์           

news16112564 knkw 1

ทั้งนี้ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสังคมในอดีต สำหรับคนอีสาน การลงแขกเกี่ยวข้าวหมายถึงน้ำใจที่ผู้คนในชุมชนมอบให้กัน เพื่อช่วยเหลือกันด้านแรงงาน ไม่มีค่าจ้าง ตอบแทนมีเพียงน้ำใจเลี้ยงข้าวปลาอาหารที่หาได้ในชุมชน หมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง ปัจจุบันประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนับวันจะสูญหายไป เนื่องจากเกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้รถเกี่ยวข้าว  ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร แทนการใช้แรงงานคน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างการลงแขกเกี่ยวข้าว จึงพลอยสูญหายไปด้วย กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว "เอดละวาน เก่วข้าว" ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการสานต่อ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีผู้ไทเขาวงให้คงอยู่สืบไป

news16112564 knkw 5

news16112564 knkw 3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

18 มิ.ย. 2563 15:37
รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์ ชื่นชมความสำเร็จโครงการยุวชนอาสา


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ [ ... ]

25 พ.ย. 2562 13:46
จิตอาสาพระราชทาน จ.กาฬสินธุ์ Big cleaning เรือนจำ


จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ Big [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network