0
0
0
s2smodern

news25072564 kklsvc 3
ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยข้อมูลวัคซีนที่ได้รับจัดสรร เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 16.00 น. พบว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจำนวนทั้งหมด 86,540 โดส แยกเป็นการฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 51,982 โดส , ฉีดครบเข็ม 2 จำนวน 15,361 โดส , บุคลากรทางการแพทย์ (Booter Dose) จำนวน 187 คน รวมเป็นจำนวนที่ฉีดไปแล้วทั้งหมด 67,343 โดส

news25072564 kklsvc 4

เมื่อนำจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากภาครัฐ ก็พบว่ามีจำนวนวัคซีนทั้งหมด 86,540 โดส กับจำนวนประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลสถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ปี 2562 จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์) พบว่าจำนวนประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 819,178 คน หากเทียบจำนวนวัคซีนที่ได้รับมากับจำนวนประชากรเหล่านี้ ก็พบมีเพียง 10.56 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้ฉีดวัคซีน และถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด 983,418 คน ก็จะพบตัวเลขผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเพียง 8.8 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นี่เป็นเพียงตัวเลขการวิเคราะห์โดยการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของภาครัฐ ยังไม่ได้หักลบการฉีดวัคซีนแยกเป็นรายบุคคล แยกเป็นโดส แยกเป็นเข็ม 1 และเข็ม 2 ฯลฯ แบบละเอียด เพราะถ้าแยกข้อมูลเหล่านั้นออกมา ก็จะมีอัตราจำนวนที่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จริง ๆ ได้ฉีดวัคซีนนั้นไม่ถึงค่าคำนวนทางสถิติข้างต้นอย่างแน่นอน

จึงขอฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาคส่วนราชการ นักการเมือง ที่รับเงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชน ให้ช่วยเร่งหาวัคซีนดี ๆ ที่มีคุณภาพ เหมือนดั่งเช่น อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ได้ทุ่มงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อจัดหาวัคซีนคุณภาพอย่างโมเดอร์นา มาให้ชาวกาฬสินธุ์ 5 กลุ่มเสี่ยง ได้ฉีดใส่แขนแน่ ๆ ในเดือนตุลาคมของปีนี้ ดัั่งสโลแกนที่ว่า "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model"

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

28 ต.ค. 2563 09:24
กาฬสินธุ์ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรมก่อนช่วงวันลอยกระทงระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค. 63


วันที่ 26 ต.ค.2563 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ [ ... ]

09 พ.ค. 2562 14:41
สารพัดช่างกาฬสินธุ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การันตีค่าเทอมถูกกว่าเรียนอนุบาลจบแล้วมีงานทำ 100%


เช้าวันนี้ (9 พ.ค. 62) นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

15 พ.ย. 2564 11:49
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดการเลือกตั้งนายกฯ ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564


เช้าวันนี้ (15 พ.ย. 64) ที่หอประชุมเอนกประสงค์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network