0
0
0
s2smodern

news19052564 hkyckb 1
ด่วน! กาฬสินธุ์ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายโค-กระบือ-ซากสัตว์ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หลังพบหรือสงสัยว่ามีโรคระบาดในสัตว์ (ชนิด) โคเนื้อ ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน (lumpy skin disease)

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามในประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (lumpy skin disease) ในสัตว์ชนิดโค กระบือ โดยขอให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (lumpy skin disease) ในสัตว์ชนิด โค กระบือ จึงห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิด โค กระบือ หรือซากสัตว์ ดังกล่าว เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกวันที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

06 ก.ย. 2564 17:05
มากาฬสินธุ์ต้องแวะร้านรสเด็ดเจ้าเก่า เกี๊ยวยักษ์ ชามใหญ่


เมื่อถามหาร้านราดหน้าเด็ด ๆ ในกาฬสินธุ์ [ ... ]

04 ต.ค. 2564 11:57
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์กดปุ่มสตาร์ท! เปิดสถานีสูบน้ำไฟฟ้าช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมรับมวลน้ำขนาดใหญ่

ที่บริเวณ กุดขี้นาค ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย [ ... ]

03 ต.ค. 2561 09:21
อดีตครูประชดเมีย ใช้น้ำมันราดเผาตัวเองในรถ ไฟคลอกสาหัส


เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือนายเทอดชัย [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network