0
0
0
s2smodern

news05062563 ppskktap 2

จังหวัดกาฬสินธุ์  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู้กับสถานการณ์โควิด-19  “เขียวทั้งอำเภอ” เริ่มต้นที่บ้านนายอำเภอเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน

news05062563 ppskktap 3

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกชมรมฯ เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สู้ทุกสถานการณ์ “เขียวทั้งอำเภอ” ที่บริเวณบ้านพักนายกันตภณ สุขสงค์  นายอำเภอร่องคำ ซึ่งได้มีการปรับพื้นที่บางส่วนปลูกผักสวนครัว อาทิ พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ต้นกะเพรา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์  ซึ่งในวันนี้ยังได้ร่วมกันปลูกมะเขือ พริก ในแปลงผักสวนครัวด้วย  

news05062563 ppskktap 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า การปลูกผักสวนครัว ในพื้นที่ภายในบ้าน สวน ถือว่าเป็นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นแหล่งอาหารของแต่ละครัวเรือน  โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  โดยในแต่ละอำเภอเริ่มต้นที่บ้านนายอำเภอก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังหมู่บ้าน ชุมชน  เพื่อจะได้มีผักไว้ปลูกเอง กินเอง ปลอดภัย สุขภาพดีอีกด้วย

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

20 ก.ย. 2561 09:47
บิ๊กโจ๊กลุยค้นเงินกู้ดอกโหด เตรียมคืนโฉนดมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาทให้ชาวกาฬสินธุ์


บิ๊กโจ๊กลุยค้นนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเมืองน้ำดำ [ ... ]

31 ส.ค. 2561 10:27
พิพิธภัณฑ์สิรินธรได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2018 ชนะเลิศสาขาพิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์


พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล [ ... ]

31 ต.ค. 2560 10:18
เกษตร จ.กาฬสินธุ์ แถลงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 149,273 ราย

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลงานโครงการ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network