0
0
0
s2smodern

news05022563 aisasm3 6
เอไอเอส ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และชมรม อสม.ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 มุ่งส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้ อสม. เพิ่มประสิทธิภาพงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก และส่งต่อความรู้สู่ประชาชนให้มีสุขภาพดี

news05022563 aisasm3 5

news05022563 aisasm3 4

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส  กล่าวว่า ในยุคของโลกดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของเราอย่างมาก ส่งผลให้เกิดกลุ่มสังคม      ในรูปแบบใหม่ๆ  ดังนั้นเราจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยมีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ไลฟ์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ มีเจตนารมณ์ที่จะนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมไทย ภายใต้แนวคิด Digital For Thais เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข เอไอเอสจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มการทำงานสาธารณสุขเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าไปช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก พร้อมทั้งได้มีการจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ อสม.เรียนรู้และมีทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้น และสามารถนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

news05022563 aisasm3 3

news05022563 aisasm3 2

“สำหรับการจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ที่เราจัดต่อเนื่องกันมา ในปีนี้มีหน่วยบริการสุขภาพและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลรวม 123 แห่ง แบ่งออกเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 แห่ง รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 82 แห่ง และรางวัลดาวรุ่ง จำนวน 31 แห่ง จากทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมประกวดกว่า 600 แห่ง โดยในครั้งนี้ เราพบว่า อสม.มีศักยภาพในการใช้งานดิจิทัลมากขึ้นและสามารถนำไปบูรณาการทำงานที่มีผลงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเอไอเอสหวังว่า การเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไปที่สดใสสำหรับการเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะผมเชื่อว่า อสม.ทุกคนคือเครือข่ายที่จะร่วมกันนำดิจิทัลไปสร้างเสริมงานสาธารณสุขไทยและดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ เอไอเอสก็จะมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้เป็นแพลตฟอร์มสาธารณสุขอย่างแท้จริง”  นายสมชัย กล่าว

news05022563 aisasm3 1

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานในงานมอบรางวัลโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ซึ่งการเป็น อสม.หมอประจำบ้านได้นั้น สิ่งสำคัญหนึ่งที่ต้องมีคือความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม และแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ อสม.หมอประจำบ้านเท่านั้นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี  แต่ อสม.ทุกคนควรจะมีทักษะความสามารถการใช้งานเทคโนโลยีด้วย เพราะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน การมีทักษะด้านเทคโนโลยีหรือดิจิทัล (Digital Literacy) นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ อสม.สามารถเข้าถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ (Health Literacy) กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  โดยในนามของกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยบริการสุขภาพและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกแห่งที่ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ   

news05022563 aisasm3 7

“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยทำให้ อสม. สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับบริบทในชุมชน ช่วยให้การทำงานระหว่าง อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืน  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนไทยให้เข้มแข็ง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า”  ดร.สาธิต กล่าว     

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รางวัลระดับประเทศ จำนวน 5 รางวัล จาก 10 รางวัล ได้แก่ รพ.สต. กุดบง, รพ.สต.ชุมช้าง จังหวัดหนองคาย รพ.สต.ขนาย จังหวัดนครราชสีมา รพ.สต.บ้านชัยชนะ จังหวัดสกลนคร และ   รพ.สต.บ้านหนองเกาะ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อสม.ออนไลน์ และผู้ได้รับรางวัล https://www.ais.co.th/aorsormor/

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

11 ต.ค. 2560 13:45
จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง กำหนดให้แล้วเสร็จ 15 ตุลาคมนี้

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีมช่างตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง [ ... ]

26 พ.ค. 2564 13:34
ภาครัฐ ภาคเอกชนกาฬสินธุ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19


ส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

15 พ.ค. 2563 10:39
ปกครองนามนบุกตรวจค้นบ้านแหล่งมั่วสุมยาเสพติด รวบสาว 21 ปีเสพยาบ้า แถมพบปลูกกัญชา เจอข้อหา 2 เด้ง


เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา นายชนิพนธ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network