0
0
0
s2smodern

supat motor pm2019
ขอเชิญนักฟุตบอลรุ่นใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “สุพัฒน์ มอเตอร์ พรีเมียร์ลีก” ฟุตบอล 7 คน รุ่น VIP35 ปีขึ้นไป ประจำปี 2562

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คนสุพัฒน์ มอเตอร์ ประจำ ปี พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (สนาม2)

1. ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้ มีชื่อว่า “สุพัฒน์ มอเตอร์ พรีเมียร์ลีก ฟุตบอล 7 คน รุ่น VIP35 ปีขึ้นไป” ประจำปี 2562
1.1 ค่าสมัครทีมละ 6,000 บาท
1.2 ค่าประกันทีม 2,000 บาท

2. การรับสมัคร
    2.1 รับจำนวน  12  ทีมเท่านั้น  (แข่งขันทั้งหมด 66 นัด) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ติดต่อสมัครได้ที่ ร้าน สุพัฒน์ มอเตอร์ สำนักงานใหญ่  หรือ (คุณตึ๋ง) 0985843175 จับฉลากวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  ร้านสุพัฒน์ มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 จังหวัดกาฬสินธุ์

3.  จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
 3.1  ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละ     15 คน  
 3.2   ผู้จัดการทีม 1  คน  ผู้ช่วยผู้จัดการทีม   2  คน

4.  คุณสมบัติของนักกีฬา ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 4.1  ต้องเป็นผู้ที่เกิด
          -35-39    (2527-2523)     ปี ลงสนามได้ 1 คน
          -40-44    (2522-2518)     ปี ลงสนามได้ 2 คน
          -45-49    (2517-2512)     ปี ลงสนามได้ 2 คน
              50    (2511)         ปีขึ้นไปลงสนามได้ 2 คน

5.  เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน  
5.1  ใบสมัครเข้าทำการแข่งขันของทีม พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
5.2  ทะเบียนรูป รูปถ่าย

6.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งนักกีฬาได้ 15 คน แต่ละคนเล่นได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

7.  การดำเนินการจัดการแข่งขัน  
7.1  แข่งขันระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 เดือน มกราคม 2562  ถึงเดือน เมษายน 2562                                           
7.2  แข่งขันเฉพาะวัน จันทร์ –อังคาร-พุธ เวลา 16.30-18.00 น. (สนาม2)
7.3 กติกาการแข่งขันทั้งหมด 66 นัด
    7.3.1  การแข่งขันครึ่งละ 30 นาที  พักระหว่างครึ่ง 10 นาที  
   7.3.2  กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้น การล้ำหน้า)
    7.3.3  ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงทำการแข่งขันภายใน 15 นาที (ในรอบแรก) ให้ปรับทีมนั้น เป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น ด้วยประตู 2 : 0
7.4  นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามแบบและสีที่ไดแจ้งไวในใบสมัคร ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังเปลี่ยนสีเสื้อ
7.5  นักกีฬาต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง มาด้วย ก่อนการลงแข่งขันทุกครั้ง
7.6  สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  
     ขนาดสนามแข่งขัน กว้าง 55 เมตร  ยาว  75 เมตร    ลูกฟุตบอลใช้แข่งขัน เบอร์ 5
7.7  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 3 คน อายุมากกว่าเปลี่ยนผู้เล่นอายุน้อยกว่าได้ แต่อายุน้อยไปเปลี่ยนมากไม่ได้                      
7.8  คะแนนการแข่งขัน ให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้    
          ทีมชนะ  ได้  3 คะแนน    ทีมเสมอ ได้  1 คะแนน    ทีมแพ้  ได้  0 คะแนน    
 7.9 กรณีการนับคะแนนเพื่อหาทีมชนะ ให้นับลูกได้ก่อน ค่อยนับลูกเสีย ถ้ายังมีลูกได้เสียเท่ากันให้นับการพบกันทั้งสองทีม เฮด ทู เฮด
 7.10 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา  เจ้าหน้าที่ทีมต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย                        
8.  การรักษามารยาท  
8.1  นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ  
 8.1.1  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลืองสะสม 2 ใบ ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 นัด
 8.1.2  ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงโดยตรง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 2 นัด            
 8.1.3  ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง  ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขัน 2 นัด              
 8.1.4  เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬา ที่ก่อเหตุพูดจาหยาบคาย  ส่อเสียดด่าทอผู้ตัดสิน  คัดค้านการตัดสิน ทะเลาะวิวาท  ชกต่อย  ในระหว่างการแข่งขันหรือจบการแข่งขันกับทีมอื่นๆ หรือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ทางคณะกรรมการ พิจารณามารยาทจะตัดสิทธิ์เจ้าหน้าที่หรือนักกีฬา ออกจากการแข่งขันตลอดไป หรือ ตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขันทันที
8.1.5  หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบฯนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
บทลงโทษ  มีดังนี้
1. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ จะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท  
2. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 2 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 400 บาท
3. นักกีฬาที่ถูกใบแดงโดยตรง จะต้องเสียค่าปรับ 300 บาท
หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบและบทลงโทษของระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ  คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาทั้งเรื่องการแข่งขัน การปรับเงิน การหักคะแนน และการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน   

9.  การประท้วง   
ให้ทีมที่จะยื่นประท้วงปฏิบัติ  ดังนี้   ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมหลักฐานเอกสาร และวางเงินประกันการประท้วง จำนวน 2,000  บาท  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันครั้งต่อไปจะเริ่มแข่งขัน สำหรับเงินประกัน การประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุน การจัดการแข่งขันฯ
10.  รางวัลการแข่งขัน
     1.ทีมอันดับ 1 รับเงินสด จำนวน   30,000  บาท  พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
     2.ทีมอันดับ 2 รับเงินสด จำนวน  5,000  บาท
11 เงื่อนไงในการรับสมัคร นัดสุดท้าย ทุกทีมต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่ายจัดได้จัดเตรียมไว้อย่างน้อยทีมละ 5 คน และเพื่อเป็นเกียรติให้กับทีมแชมป์
ติดต่อสอบถามโทร 0985843175 –คุณตึ๋ง- (สิทธิชัย โจมเสนาะ)

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

06 ต.ค. 2563 10:43
กองทุนฟื้นฟูฯ แนะเกษตรกรต้องพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร เน้นไม่มีน้ำอย่าทำการเกษตร!


กองทุนฟื้นฟูฯ แนะเกษตรกรต้องพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร [ ... ]

09 มิ.ย. 2564 06:25
AIS 5G ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Disney+ Hotstar ข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เพียงเดือนละ 35 บาท ในช่วง Early Bird ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 มิถุนายน


AIS 5G มีความยินดีที่จะประกาศถึงการได้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ [ ... ]

07 ธ.ค. 2562 11:20
กาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวนาอีสานแบบดั้งเดิม


เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 ที่กลางทุ่งนาบ้านปลาเค้า [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network