0
0
0
s2smodern

news26072561 kpcpsks 2
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี ให้ส่งเสริมให้ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมลด ละ เลิก อบายมุขตลอดช่วงเข้าพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนูสินธุ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับชุมชน 9 คุ้มวัด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย วัดชัยสุนทร , วัดกลาง , วัดหอไตรปิฏการาม , วัดประชานิยม , วัดป่าทุ่งศรีเมือง , วัดใต้โพธิ์ค้ำ , วัดเหนือ , วัดสว่างคงคา และวัดดงปอ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง รณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าครบพรรษา คนใจหิน ใจเพชร และได้หล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 9 คุ้มวัด โดยในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับคุ้มวัดชัยสุนทร นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย

news26072561 kpcpsks 1

พร้อมนี้นายธนูสินธุ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ลงนาม MOU สนับสนุนรณรงค์การงดเหล้าครบพรรษา และนำหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เทเหล้า เผาบุหรี่ ลดละเลิกสิ่งไม่ดีตลอดเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของคุ้มวัดต่าง ๆ ทั้ง 9 คุ้มวัดได้เคลื่อนไปรอบถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

news26072561 kpcpsks 3

news26072561 kpcpsks 4

news26072561 kpcpsks 5

news26072561 kpcpsks 10

news26072561 kpcpsks 9

news26072561 kpcpsks 8

news26072561 kpcpsks 6

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

27 พ.ค. 2562 16:37
เป็นบุญตาที่ได้มาดูงานบุญบั้งไฟบ้านโพน อลังการขบวนแห่แพรวากาฬสินธุ์ ณ ถิ่นภูไท


นี่คือความร่วมมือและความสามัคคีของหมู่บ้านเล็ก [ ... ]

13 ส.ค. 2562 10:31
ชาวหนองสอรับคำท้าผู้ว่าฯ


นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network