0
0
0
s2smodern

news30062561 skkscl 2
ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบนโยบายเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นจังหวัดสหกรณ์สีขาวตัวอย่างปราศจากปัญหาการทุจริต

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายมงคลัตด์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี ในเครือข่ายของสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ภูธร จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประธานสหกรณ์ฯ ใน จ.กาฬสินธุ์ บุคลากรการเงิน การบัญชี และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมโครงการจำนวนมาก

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานสันนิบาตสหกรณ์ กล่าวว่า บุคลากรด้านการเงินและการบัญชี มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการของสหกรณ์ ที่จะต้องถูกต้องรัดกุม สามารถจัดการบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์อย่างมีมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์การบัญชีที่รองรับ สามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อทราบความเคลื่อนไหว และสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม

news30062561 skkscl 1

พล.ต.ต.มนตรีกล่าวอีกว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการบัญชี และให้การดำเนินการของสหกรณ์และเครือข่ายของสหกรณ์ใน จ.กาฬสินธุ์ทุกแห่ง ประสบผลสำเร็จ นำผลประโยชน์สู่มวลสมาชิก ให้สหกรณ์กาฬสินธุ์ปราศจากปัญหาทุจริตในขบวนการสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและการบัญชี ให้มีความรู้ทางด้านพระราชบัญญัติสหกรณ์ด้านการจัดทำระบบการเงินการบัญชีที่ถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ สร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อมวลสมาชิกสหกรณ์ หรือองค์กรธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสหกรณ์ใน จ.กาฬสินธุ์

ด้านนายมงคลัตด์  พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์มีบทบาทในการอบรม ให้ความรู้ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี ที่จะต้องแม่นยำ  สุจริต โปร่งใส โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีในเครือข่ายของสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จึงเป็นโครงการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านการเงินการบัญชี มีวินัย มีจิตสำนึก อุดมการณ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี และเป็นแนวทางที่จะนำพาสหกรณ์ขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน

นายมงคลัตด์กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายเสริมสร้างให้สหกรณ์ทุกแห่ง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างไรก็ตาม ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชี ของสหกรณ์ ในจ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ หวังให้เครือข่ายสหกรณ์ในจ.กาฬสินธุ์ เป็นสหกรณ์ตัวอย่างเรื่องธรรมาภิบาล และเป็นสหกรณ์สีขาว ปราศจากปัญหาการทุจริต ซึ่งหลังจากการอบรมบุคลากรด้านการเงินการบัญชีในวันนี้แล้ว ยังจะได้กำหนดหลักการให้ชัดเจนว่า หลักธรรมาภิบาลที่จะนำพาสู่การเป็นสหกรณ์สีขาวนั้นควรจะเป็นแบบไหน นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้สันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านงบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์ใจ.กาฬสินธุ์ เป็นสหกรณ์ตัวอย่างเรื่องธรรมาภิบาล และเป็นจังหวัดสหกรณ์สีขาวตัวอย่าง ปราศจากปัญหาการทุจริต

news30062561 skkscl 3

news30062561 skkscl 4

news30062561 skkscl 5

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

15 พ.ย. 2562 11:49
เอไอเอสแกร่งสุด! ยืนหนึ่งผู้นำเทคโนโลยี รายแรกรายเดียวที่ทดสอบ 5G ครบทั้ง 5 ภาคทั่วไทย


เอไอเอสแกร่งสุด! ยืนหนึ่งผู้นำเทคโนโลยี [ ... ]

13 เม.ย. 2562 10:08
ตำรวจตั้งจุดตรวจแจกนม รณรงค์งดดื่มเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์


ที่จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ ... ]

18 ก.ย. 2560 09:47
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ สนับสนุนโครงการพิราบข่าวกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมขยายเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเข้าสู่ ASEAN Community


วันที่ 17 ก.ย. 60 ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network