0
0
0
s2smodern

news07022561 tkm 9
    ที่ศาลาประชาคมบ้านคำใหญ่  ต.คำใหญ่ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์  นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  นายสุเทพ  ชัยวัฒน์  นายอำเภอห้วยเม็ก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง จ.กาฬสินธุ์  นำเครื่องห่มกันหนาวจำนวน 124 ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้  อยู่ในเขตชนบทห่างไกล  โดยมีนายประดิษฐ์  สุบุตรดี  นายก เทศมนตรีตำบลคำใหญ่   ผู้นำชุมชน แลหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน นำชาวบ้านเข้ารับมอบผ้าห่มจำนวน 124 คน

    นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า อากาศที่หนาวเย็นยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ  โดยทางคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนทั้ง 18 อำเภอ โดยนำเครื่องห่มกันหนาวจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และสำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนถึงพื้นที่  ทั้งนี้ประชาชนหรือพื้นที่ไหนต้องการความช่วยสามารถติดต่อประสานงานไปยังปกครองอำเภอ  อปท. และที่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ไปบรเทาความเดือดร้อนในทันที  อีกทั้งต้องเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ

นายสุเทพ  ชัยวัฒน์  นายอำเภอห้วยเม็ก  กล่าวว่า  พื้นที่อ.ห้วยเม็กประสบภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่อง  โดยทางอำเภอได้รับการอนุเคราะห์จากภาครัฐ - เอกชน นำผ้าห่มกันหนาวและเครื่องห่มกันหนาวมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด  โดยเฉพาะในครั้งนี้เป็นการมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ โดยสำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  โดยได้คัดเลือกประชาชนผู้เดือดร้อนในหมูบ้านจำนวน 124 ราย มารับเครื่องห่มกันหนาวในครั้งนี้

    โดยชาวบ้านบอกว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุทำให้เริ่มป่วยเป็นโรคทางเดินระบบหายใจเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านต้องนำเศษไม้มาก่อไฟผิงช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นซึ่งก็พอช่วยบรรเทาได้ แต่ยังพบว่ายังมีชาวบ้านที่กำลังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก

news07022561 tkm 8

news07022561 tkm 7

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์ //////// รายงาน

0
0
0
s2smodern