0
0
0
s2smodern

news18012561 prd ns 2
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงปรีชาสามารถ กอบกู้เอกราชของชาติไทย

วันนี้ (18 ม.ค. 61) ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงปรีชาสามารถ ทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งราชอาณาจักรพม่า พระองค์ได้รับชัยชนะและ ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ "พระองค์ดำ" เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกมีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา และสงครามยุทธหัตถี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2135 ที่หนองสาหร่าย ระหว่างที่การรบกำลังดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัวด้วยความมีปรีชาสามารถ ได้ขอเชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทำยุทธหัตถี ในท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ ถือว่าเป็นการทำยุทธหัตถีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยังเป็นการรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วย

news18012561 prd ns 1

news18012561 prd ns 3

news18012561 prd ns 4

news18012561 prd ns 5

.................... ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern