0
0
0
s2smodern

news14122560 pmn 7
วันที่ 14 ธันวาคม 2560  นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โดยนางสาวภราไดย สุดถนอม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฯ โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ "แรงงานตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขา การทอผ้าไหมแพรวาประยุกต์ และสาขาการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ไร่ทรงประยุกต์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน โดยมุ่งเน้นการน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ให้เกิดรายได้

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย พันเอกตระกล ไทยสมัคร  เสนาธิกาา กรมทหารม้า ที่7 ,สำนักงานเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มเก่า , สำนักงานเทศบาลตำบลสงเปลือย ในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับเกียรติจากนายเทพรัตน์ ตันตระยานนท์ นาอำเภอเขาวง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

news14122560 pmn 2

news14122560 pmn 5

news14122560 pmn 1

news14122560 pmn 3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

29 ก.พ. 2563 14:25
อดีตพนักงานออฟฟิศคืนถิ่นตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา 3 ปีปลดหนี้ กยศ. สร้างรายได้สร้างแรงงานรับใช้บ้านเกิด


“ต่อ ธีระพงษ์” หนุ่มนาข้าวกาฬสินธุ์เปิดใจอีกครั้ง [ ... ]

24 ต.ค. 2560 15:35
กาฬสินธุ์เตรียมกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีฯให้นั่งรถรวมกันมางาน

ตำรวจกาฬสินธุ์ สั่งปิดเส้นทางจราจรเพื่อเริ่มดำเนินงานด้านพระราชพิธีฯ [ ... ]

27 ก.ย. 2563 14:00
ชายไร้บ้านป่วน! เดินเก็บค่าจอดรถตลาด ผู้จัดการร้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับแจ้งจากผู้จัดการตลาดแห่งหนึ่งภายในตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network