0
0
0
s2smodern

news21112560 ln 2(21 พ.ย. 60) ชาวนากาฬสินธุ์รายหนึ่งที่บ้านสุขสวัสดิ์ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อดทนสู้ทำนาเพื่อหวังได้รายได้มาจุนเจือครอบครัว ได้ลงทุนทั้งแรงกายแรงใจ หวังขายข้าวพอมีอยู่มีกินให้ลูกเมียสบาย ทนเกี่ยวข้าวคนเดียวกลางทุ่งนาของตนเองที่มีอยู่ โดยไม่ทิ้งอาชีพการทำนาที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมา และจะให้ลูกสานต่ออาชีพนี้ไปสู่รุ่นหลานต่อไปด้วย

ชาวนารายนี้ได้เปิดเผยว่า ตนรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นทุ่งนา ที่แวดล้อมไปด้วยรวงข้าวสีทอง ถึงแม้ปีนี้ราคาข้าวจะตกต่ำ ขายไปคงจะไม่ได้กำไร ก็จะยึดอาชีพนี้ไว้ให้สืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป เพราะบรรพบุรุษสอนมาว่าการทำนาเป็นอาชีพหลักของคนไทย ถึงแม้ตนจะเหนื่อยเพียงใด แต่พอเห็นหน้าลูกเมียก็มีแรงใจที่จะฮึดสู้ โดยได้ทำอาชีพนี้มาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิด ขณะนี้ตนก็อายุ 67 ปี ก็ยังพอมีแรงทำนาอยู่ ซึ่งขณะนี้ลูกเมียก็พอมีอยู่มีกิน รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย บ้านก็ไม่ต้องเช่า ข้าวก็ไม่ต้องซื้อ อยู่แบบพอเพียง

ชาวนาวัย 67 ปี เปิดเผยต่อไปอีกว่า อยากให้คนไทยที่ยังมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่ ที่มีระบบชลประทานหรือมีน้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ อยู่ ให้ช่วยกันยึดอาชีพการทำนาไว้ เพราะถือเป็นความภูมิใจที่อาชีพการทำนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ถึงแม้ราคาข้าวจะตกต่ำ ตนเชื่อว่าถ้ารู้จักประหยัด อดออม ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แบบพอเพียง ไม่อยากให้อาชีพนี้หายไปจากประเทศไทยของเรา

news21112560 ln 6

news21112560 ln 8

news21112560 ln 3

news21112560 ln 7

news21112560 ln 4

news21112560 ln 5

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern