0
0
0
s2smodern

S 35127347

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๔.๒๐ น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายนิจ ไพรสณฑ์ นายอำเภอนาคู นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอเขาวง  นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ ไชยคำมิ่ง หัวหน้าหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาคู รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย ถนนถูกน้ำกัดเซาะขาดบริเวณถนนลูกรังเลียบลำห้วยลำพะยัง บ้านโนนศาลา - บ้านหนองห้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่บ้านโพนวิมาน ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์   โดยปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขและให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่าถนนขาด ห้ามสัญจร  ส่วนในการช่วยเหลือ เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว ให้ อปท. เร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือ หาก อปท.ไม่มีงบประมาณให้ชี้แจงสถานะการคลัง เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ เพื่อใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อทำการซ่อมแซมถนนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ที่เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ให้ทุกภาคส่วนรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

S 35127344

S 35127345

S 35127346

S 35127349

S 35127353

S 35127355

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

11 มี.ค. 2562 16:50
หน่วยงานด้านการศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี แต่กลับทิ้งของที่ระลึกไว้แบบนี้ไว้


“ของที่ระลึกที่ใคร ๆ ก็ไม่ต้องการ” ข้อมูลในกลุ่มไลน์ [ ... ]

30 ก.ค. 2562 15:53
เริ่มแล้วตลาดดาวธุงเมืองน้ำดำ นำสินค้าจาก 36 ชุมชน มาขายกระตุ้นเศรษฐกิจ


บรรยากาศ “ตลาดดาวธุง มุ่งสร้างสังคมวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้” [ ... ]

07 ก.ย. 2560 13:03
ชาวนากาฬสินธุ์ วอนสูบน้ำออกจากนาข้าวที่พร้อมเก็บเกี่ยว ถูกน้ำท่วมกว่า 5 พันไร่


กาฬสินธุ์-ชาวนา 3 ตำบล ในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network