0
0
0
s2smodern

news09112560 ppc 4สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่ บนเนื้อที่ 4 ไร่ งบ 30 ล้าน มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 2 มิ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.29 น. พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร) เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ฝ่ายสงฆ์ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ จากที่ปัจจุบันยังใช้สำนักงานชั่วคราวที่อาคารสำนักงานทะเบียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้สะดวกแก่การปฏิบัติงานและสะดวกแก่การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

นายชัยยา ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ริเริ่มนโยบายให้มีการจัดสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ และได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส 646 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่ 4-3-92 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารฯ ทั้งสิ้น 30,297,400 บาท งบผูกพันปี 2560-2561 และได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์รัตน์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 59/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 2 มิ.ย. 2560 ซึ่งในวันนี้เป็นวันดีจึงได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ไปด้วย

news09112560 ppc 2

news09112560 ppc 3

news09112560 ppc 5

news09112560 ppc 6

news09112560 ppc 7

news09112560 ppc 8

news09112560 ppc 9

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

17 ธ.ค. 2562 16:37
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เตือนประชาชนระวังจุดก่อสร้างในการเดินทางช่วงปีใหม่


แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เตือนประชาชนระวังจุดก่อสร้างในการเดินทางช่วงปีใหม่ [ ... ]

14 ต.ค. 2563 15:10
พ่อหลวง ร.9 พลิกแผ่นดินแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ให้ชาวกาฬสินธุ์


หลวงหลวง ร.9 พระราชทานโครงการพระราชดิริลำพะยังภูมิพัฒน์ให้ชาวบ้านแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์

โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ [ ... ]

11 ก.ค. 2563 14:59
จิตอาสาฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี พัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


วันที่ 11 ก.ค. 2563 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network