0
0
0
s2smodern

news08112560 kk 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.50 น. นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมายจากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลังของนางประนอม  โกศล บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยสำนักงานเหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด และครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยไหม้บ้านบางส่วนของนางสาวบัวศรี  ปรีผาด บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุื  เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด พัดลม 1 เครื่อง,หม้อหุงข้าว 1 เครื่อง ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย ซึ่งทำให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือต่างมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วย

news08112560 kk 3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

04 มิ.ย. 2562 16:10
ไปตกกุ้งกัน! เปิดแล้ว “บ่อตกกุ้งหนุมาน” บ่อกุ้งแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์


เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ [ ... ]

01 ต.ค. 2564 12:16
พิพิธภัณฑ์สิรินธร ร่วมกับกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จัดพิธีส่งมอบห้องแห่งการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา แห่งแรกของประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์สิรินธร [ ... ]

06 ก.ค. 2561 16:41
เมืองน้ำดำเดินหน้าใช้ยุทธการฟ้าแดดสงยางกวาดล้างยาเสพติด จับผู้ต้องหาได้แล้วกว่า 2 พันคน


จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network