0
0
0
s2smodern

news29102560 wka 13

"ตามรอยบุญ ตามรอยธรรม" เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 60 ณ วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด โดยมีชาวบ้านจากบ้านกุดอ้อ บ้านสุขสวัสดิ์ และชาวบ้านในพื้นที่ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา ร่วมกันมาทำบุญเป็นจำนวนมาก

    โดยกิจกรรในช่วงเช้า เป็นการทำบุญตักบาตร โดยมีพระครูธรรมจักรโสภณ เจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ , พระครูสุตรัตนานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดกุดอ้อ คณะพระภิกษุสงฆ์ ให้ศีลให้พร แก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญ ส่วนกิจกรรมในช่วงกลางวัน เป็นการแห่องค์กฐิน ซึ่งมีผู้ใจบุญต่างพากันทำโรงทาน นำอาหาร เครื่องดื่ม มาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ได้อิ่มทั้งกายและใจ ได้ทั้งบุญและอาหารติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย ถือเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่ทำมากันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทำบุญในวันนี้จนแน่นวัด สร้างปรากฏการณ์ให้เห็นว่าชาวบ้านยังเปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของไทย โดยได้ยอดทอดกฐินเป็นเงินจำนวน 561,658 บาท

สำหรับประเพณีการทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง ผ้ากฐิน โดยความหมายก็คือผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้สะดึง นิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้

news29102560 wka 16

news29102560 wka 9

news29102560 wka 10

news29102560 wka 11

news29102560 wka 14

news29102560 wka 15

news29102560 wka 8

news29102560 wka 17

news29102560 wka 18

news29102560 wka 19

news29102560 wka 20

news29102560 wka 21

news29102560 wka 22

news29102560 wka 23

news29102560 wka 24

news29102560 wka 25

news29102560 wka 26

news29102560 wka 2

news29102560 wka 27

 

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern