0
0
0
s2smodern
news23102560 prd 7
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง หลังการก่อสร้างและการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลองเสร็จสมบูรณ์
วันนี้ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมากร่วมพิธี
โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง พราหมณ์อ่านโองการ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์สังเวยเทวดา เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิตและรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้
 
news23102560 prd 8
 
news23102560 prd 9
 
news23102560 prd 10
news23102560 prd 11
 
news23102560 prd 12
 
news23102560 prd 13
 
news23102560 prd 14
 
....................... ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังกวัดกาฬสินธุ์
0
0
0
s2smodern