0
0
0
s2smodern

news09102560 tp 2

ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ ชี้มูลความผิดนายกฯห้วยเม็ก เรียกเงินครู 2 หมื่น แลกการไม่ถูกสอบสวน ล่าสุดมีคำสั่งให้ถอดถอนจากตำแหน่งดำเนินความผิดทางอาญา
    
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยยา ยอดสง่า ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับตำรวจภาค 4 ได้ซ้อนแผนเข้าจับกุม นายเอนก อุทัยกลม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กรณีพนักงานครู คศ.1 ประจำศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ร้องเรียนว่า ถูกนายเอนก อุทัยกลม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก เรียกรับเงินจำนวน 2 หมื่นบาท เพื่อจะช่วยเหลือให้พนักงานครูดังกล่าวได้รับโทษน้อยลง จากการที่ถูกนายก เทศมนตรีตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย กรณีอดีตสามีของครูสาว เรียกรับเงินสอบเข้าทำงานที่เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ซึ่งครูคนดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้อง จึงนำเรื่องไปร้องเรียนต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. โดยเจ้าหน้าที่ได้ซ้อนแผนเข้าจับกุมในห้องทำงานสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ขณะที่ นายอเนก ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็กอยู่ในห้องทำงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุกรรมการไต่สวน

ล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชีเมูลความผิดว่า การกระทำของนายเอนก อุทัยกลม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก มีมูลเป็นการปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรอสวัสดิภาพของประชาชน ละเลย ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรอแก่ราชการ ตรามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2492 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรอมิชอบด้วยหน้าที่ และฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ซึ่งล่าสุดได้มีคำสั่งให้ทางจังหวัดดำเนินการถอดถอนนายเอนก อุทัยกลม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็กให้พ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่ 12277/2560 ต่อจากนี้ไปทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องทั้งหมดให้กับทางอัยการเข้าสู่กระบวนการของชั้นศาลต่อไป

news09102560 tp 1

news09102560 tp 4

news09102560 tp 6

0
0
0
s2smodern