0
0
0
s2smodern

11893
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์ มอเตอร์กรุ๊ป โดย รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งทีมบริหารของ หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ มอบเสื้อสะท้อนแสงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ 

          และในวันเดียวกัน ก็ได้จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง โดยได้ส่งทีมครูฝึกวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้ความรู้เรื่องการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ “ปฏิวัติความคิดใหม่ คนไทยใส่หมวก” ซึ่งตรงกับที่คณะผู้บริหารของ หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ มีนโยบายที่จะ “สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง” เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้จังหวัดกาฬสินธุ์ไปพร้อมกันด้วย

S 79642638

S 79642640

S 79642641

S 79642635

S 79642642

0
0
0
s2smodern