0
0
0
s2smodern

news19092560 kw 1

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ที่ผ่านมา นายดิศรณ์  พันธุ์คุ้มเก่า ชาวบ้าน หมู่ 1 ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ  ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และตัวแทนชาวบ้านอีกหลายคน ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำ ได้รวมตัวกันออกมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือปัญหาถนนชำรุดในหมู่บ้าน ทางหลวงชนบท บ้านหนองผือ-บ้านจอมศรี กส.5119 ที่มีสภาพชำรุดผุพังเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่และลึก เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร หน้าฝนมีน้ำขังมานานกว่า 5 ปี  แต่ก็ต้องทนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก และบุตรหลานที่สัญจรเดินทางไปโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้ง เดือดร้อนมากและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเหลียวแลแก้ไข ซึ่งถนนสายนี้ถือเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาหาสู่กันหลายหมู่บ้าน แต่ทุกวันนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจนเต็มทั้ง 2 ช่องทาง บางทีขับรถสวนกันไม่ได้เลยเพราะหลุมมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่และลึก

นายดิศรณ์  พันธุ์คุ้มเก่า กล่าวว่าช่วงหน้าฝนสัญจรลำบาก เพราะมีน้ำขังทำให้รถที่สัญจรไปมามองไม่เห็นหลุม เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหลายราย แล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านและผู้สัญจรไปมา เส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุตรหลานที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน รวมถึงชาวบ้านที่ต้องเดินทางไปทำงานผ่านทางหลวงชนบท บ้านหนองผือ-บ้านจอมศรี กส.5119 เดินทางด้วยความลำบาก เเต่ก็ต้องอดทนใช้เส้นทางนี้เพราะเป็นเส้นทางหลักของทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่ใช้เดินทางสัญจรไปมา และยังเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเส้นทางเดียวเท่านั้น เพราะถ้าไม่ผ่านถนนเส้นนี้ก็ต้องอ้อมไปเข้าทางอำเภอนาคู ซึ่งมีระยะทางไกล จึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ เข้ามาสำรวจและจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการซ่อมสร้างถนนให้ด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วนด้วย

news19092560 kw 5

news19092560 kw 3

news19092560 kw 4

 

"พิราบข่าวเขาวง" (KhaowongNews) /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern