0
0
0
s2smodern

news16092560 b 4

วันที่ 16 กันยายน 2560 นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนทุกวัย (ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ) ให้ นางคำพัน ทราศรี บ้านเลขที่ 108 หมู่ 7 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท และนางซ้อน สายเพ็ง บ้านเลขที่ 55 หมู่ 6 ตำบล คำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม โดยมีการบูรณาการการทำงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม) สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสม และปลอดภัย

นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสำคัญการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุ นอกจากผู้สูงอายุจะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ยังมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมอีกวิธีหนึ่งในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ สามารถซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ยากจนได้ 13 หลัง ใน 13 อำเภอ  และในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเป้าหมายที่จะปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุจำนวน 135 หลัง ซึ่งจะได้มีการสำรวจความจำเป็นและต้องการของผู้สูงอายุต่อไป”

news16092560 b 6

news16092560 b 5

news16092560 b 1

news16092560 b 3

news16092560 b 2

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

14 พ.ย. 2561 10:43
AIS Business ประกาศวิสัยทัศน์ยกระดับสู่ “ผู้นำบริการ ICT เพื่อองค์กรครบวงจร-Most Trusted ICT Service Provider”


AIS Business ประกาศวิสัยทัศน์ยกระดับสู่ “ผู้นำบริการ [ ... ]

04 ต.ค. 2564 12:18
สทบ. สุ่มตรวจเยี่ยมประเมินผลกองทุนหมู่บ้าน ครั้งแรก พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบไม่มีปัญหาลูกหนี้ถูกดำเนินคดี


สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ [ ... ]

28 ต.ค. 2563 15:17
อากาศหนาวก๋วยจั๊บกระดูกหมูสูตรดั้งเดิมยอดขายพุ่ง! ลูกค้าเข้าคิวยาวซื้อกลับบ้าน


จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network