0
0
0
s2smodern

news24082560 abj 2

นายจงกลรัตน์  ดอนโอฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอุทัย  แก้วกล้า  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายประสิทธิ์ อาจบรรจง  ส.อบจ.กส. เขตอำเภอกมลาไสย เขต 1 นายคงเดช เฉิดสถิตย์ ส.อบจ.กส. เขตอำเภอกมลาไสย เขต 2   นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ณ  หอประชุมโรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  

          ด้วยนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลปัจจุบัน  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชนในเชิงรุกให้มีทีมหมอครอบครัว  ตามโครงการคลินิกหมอครอบครัว  ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. มีบทบาทสำคัญที่ต้องดูแลสุขภาพครัวเรือน  ทั้งการเยี่ยมบ้าน แนะนำ ดูแลสุขภาพ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพที่สุขศาลา  รวมทั้งการบริการดูแลสุขภาพคนในชุมชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มผู้พิการให้เท่าทันสถานการณ์   เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาโรคเรื้อรังมีมากขึ้น   ได้แก่  เบาหวานความ ดันโลหิตสูง โรคไต หัวใจ และโรคมะเร็ง  ยังมีอัตราตายสูงและเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 โดยเฉพาะมะเร็งตับ     ท่อน้ำดี  อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน  ได้เกิดภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงทำให้เกิดโรคที่มา  กับภาวะน้ำท่วม  ได้แก่  โรคน้ำกัดเท้า โรคเลปโตสไปโรซีส ไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้น อสม.จึงต้องเป็นผู้มีบาทสำคัญที่จะป้องกันและดูแลสุขภาพประชาชนในภาวะดังกล่าว

news24082560 abj 7

news24082560 abj 6

news24082560 abj 8

news24082560 abj 10

news24082560 abj 11

news24082560 abj 3

news24082560 abj 4

news24082560 abj 5

news24082560 abj 9

news24082560 abj 1

ขอบคุณข้อมูลจาก อบจ.กาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

16 พ.ค. 2562 14:14
ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด และ เอไอเอส ไฟเบอร์ เติมน้ำมันบางจาก รับส่วนลดสูงสุด 25 บาท


นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริหารลูกค้าและการบริการ [ ... ]

09 ต.ค. 2563 11:02
AIS จับมือ Wisesight ยกระดับวงการอีสปอร์ต จัดงาน Thailand Zocial AIS Gaming Awards ครั้งแรกในไทย!


AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ในไทย จับมือ [ ... ]

09 ต.ค. 2562 14:01
กาฬสินธุ์ตั้งศูนย์ประสานงานแก้ฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งเป้าการเผาอ้อยเป็นศูนย์


จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network