0
0
0
s2smodern
90 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมรวมพลคนสร้างฝาย ตามโครงการผสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กิจกรรมเปลี่ยนภาระเป็นพลัง 90 ฝายถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 

          วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนสร้างฝาย ตามโครงการผสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กิจกรรมเปลี่ยนภาระเป็นพลัง 90 ฝายถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น กิจกรรมสำคัญได้แก่จัดเวทีเสวนา หัวข้อ การขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริเพ่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ โดยมีผู้บริหารจังหวัดและอำเภอจาก 5 จังหวัด ที่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างฝายมีชีวิตซึ่งได้แก่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น และสรุปผลการดำเนินงานการสร้างฝายมีชีวิต รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการขับเคลื่อนงานระยะต่อไป 
 
90 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
 
90 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
 
90 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
 
90 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
 
90 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
 
90 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
 
90 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
 
99 ฝาย ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
 
.................................. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

26 ม.ค. 2562 10:03
อบจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่จัดโครงการห่วงใยประชาชนชาวห้วยเม็ก มุ่งสู่การพัฒนาชุนชนอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.  ณ  หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก  [ ... ]

13 พ.ค. 2561 14:57
ชาวตำบลโพนงามจัดงานบุญบั้งไฟเดือนหกขอฝนสืบสานประเพณีอีสาน ประจำปี 2561


สภาวัฒนธรรมตำบลโพนงามร่วมกับชาวบ้านในตำบลโพนงาม [ ... ]

20 ก.พ. 2561 10:54
จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน


จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network