0
0
0
s2smodern

84182

          วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์  2560  โดยมี พลตรีผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุชาติ  หาญชนะชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน  นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ และวางมาตรการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ

และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกรายงานสถานการณ์น้ำท่วม มาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 17
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ


               วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพมาพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ หลั่งไหลมาช่วยพี่น้องอย่างต่อเนื่องครับ

              สำหรับการบริหารจัดการน้ำนั้น เย็นวันนี้ผมและคณะกรมการจังหวัดและคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัยฯ ได้ประชุมกันเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกเรื่องอย่างละเอียดและรอบด้าน บนข้อมูลของทุกหน่วยงาน แล้วได้ข้อสรุปที่สำคัญ ดังนี้

               1. เขื่อนลำปาวได้ขอมติที่ประชุมขอระบายน้ำออกจากเขื่อนเพิ่มจาก 25 ล้านลูกบาศก์เมตร   เป็นวันละ 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ผมและคณะกรมการจังหวัดและคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าควรระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพียง 30ล้านลูกบาศก์เมตร โดยให้เริ่มค่อยๆระบายน้ำ ตั้งแต่เย็นวันนี้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเวลา18.00 น.วันพรุ่งนี้ และปล่อยน้ำในระดับ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันไปเป็นเวลา 2 วัน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม แล้วจะมาประเมินสถานการณ์กันใหม่ ทั้งนี้เพราะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวมีความจำเป็นที่เขื่อนต้องพร่องน้ำเพื่อเป็นการรองรับน้ำที่เข้ามาในหน้าฝนนี้ และการระบายน้ำในปริมาณเท่านี้ จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้

              2. ในเรื่องการจัดจราจรน้ำในลำน้ำชีนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง กรมชลประทาน ได้ลดประตูเขื่อนกั้นลำน้ำชี ที่ฝายคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ลงอีกจาก 1.50 เมตร เป็น 1.80 เมตร เพื่อชะลอน้ำชีไม่ให้ไหลเร็ว เข้าเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ได้วันละ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะทำให้น้ำปาวไหลลงลำชีได้เร็วขึ้น

              3. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ฝายร้อยเอ็ด จาก 8 เครื่อง เพิ่มอีก 4 เครื่อง รวมเป็น 12 เครื่องภายในวันที่ 9 ส.ค.2560 ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มการระบายน้ำชีได้เร็วขึ้นได้วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

             4.พนังกั้นน้ำลำน้ำชีในเขตอำเภอฆ้องชัยและพนังน้ำพาน ในเขตอำเภอเมือง  ที่เป็นจุดเสี่ยงได้มีการเสริมให้หนาขึ้นและสูงขึ้นและให้จัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดเวลา

                   นอกจากนี้ยังขอให้ทางอำเภอที่ประสบน้ำท่วม อพยพประชาชนที่อาศัยบนถนน บนพนัง ให้ไปอยู่ในที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกในการดูแล

สำหรับภาพรวมผลกระทบทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ (8 สค.2560) พอสรุปได้ ดังนี้

1. อำเภอเมือง
        1.1 ตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 1 ซม. ระดับน้ำอยู่ที่ 37 ซม.ไม่มีผู้อพยพเพิ่มเติมคงยอดที่ 64 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเท่าเดิม
        1.2 ตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 3 ซม.  ไม่มีผู้อพยพเพิ่ม พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเท่าเดิม 8,372 ไร่
        1.3 ตำบลหลุบ ระดับน้ำลดลง 2 ซม. ระดับน้ำที่ 40 ซม.
        1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำ ระดับน้ำลดลง 1 ซม. ขณะนี้ชลประทานจังหวัดได้เสริมคันดินผนังกั้นน้ำพานให้แข็งแรงขึ้น

2. อำเภอยางตลาด
        2.1 จุดเฝ้าระวัง ที่บ้านดอนย่านาง ระดับน้ำทรงตัวจากเช้านี้
        2.2 จุดเฝ้าระวัง บ้านเชียงสาและบ้านดงยาง ตำบลบัวบาน ใกล้ลำน้ำพาน เย็นวันนี้ระดับน้ำ ลดลง 3 ซ.ม จากเช้านี้
        2.3 ที่บ้านร่มเย็น ต.บัวบาน ระดับน้ำทรงตัว น้ำลดลงเล็กน้อย 3 ซ.ม.จากช่วงเช้านี้
        2.4 ที่บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี  ติดเขตฆ้องชัย ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม. มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฏรใช้ชั้นล่างอาศัยไม่ได้ 4 หลังคาเรือน
        2.5 ที่บ้านอุ่มเม่า ม 1 ,8 ต อุ่มเม่า ระดับ น้ำลดจากเมื่อเช้านี้ 3 ซ.ม. ถนนรอบหมู่บ้านมีน้ำยังท่วมขัง สภาพทั่วไปทรงตัว

3. อำเภอกมลาไสย
     วันนี้ที่อำเภอกมลาไสยปริมาณน้ำฝนในพื้นที่  21.8  มิลลิเมตร
         3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาวทรงตัว ณ จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ ฯ ระดับน้ำในแม่น้ำชี ทรงตัวจากที่รายงานเมื่อเช้านี้
         3.2 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 25 หลังเท่าเดิม พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 41,254ไร่
         3.3 ขณะนี้อำเภอได้ประสานชลประทานจังหวัดมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อลดและรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบบ้านเรือนราษฎรแล้ว  ภายในบริเวณพนังกั้นลำชี บริเวณบ้านท่ากลางและบ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า มีระดับสูงขึ้น เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่รวมน้ำจากระบบชลประทานก่อนระบายลงแม่น้ำชี
         3.4 เส้นทางสายหลักยังไม่ได้รับผลกระทบ และวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมการช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนในการเดินทาง ที่ อบต.โพนงามด้วย

4. อำเภอฆ้องชัย
      4.1 สภาพอากาศทั่วไปเช้าถึงเย็นวันนี้ มีเมฆ ปกคลุมท้องฟ้า และมีฝนตกเล็กน้อย
      4.2 ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ต.โนนศิลาเลิง ในหมู่ที่ 1,2,4,7,9 ลดลงจากเช้านี้โดยเฉลี่ย 2 ซม.
      4.3  มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 89 หลังเท่าเดิม พื้นที่การเกษตรเสียหายทั้ง 5 ตำบล 11,953 ไร่
      4.4. เส้นทางการคมนาคม
              4.4.1 ถนนสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้
              4.4.2 ถนนสายบ้านโนนศิลาเลิง - บ้านขมิ้น  สายบ้านโนนศิลาเลิง – บ้านดอนสนวนและถนนสายบ้านหนองคู -บ้านโคกคันจ้อง ยังคงมีน้ำท่วมพาดถนน
       4.5. ระดับน้ำชี ลดลง 1 ซม.เมื่อเทียบกับเช้านี้ อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แต่ยังสามารถควบคุมได้ ซึ่งอำเภอฆ้องชัยได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ลำชี ทุกหมู่บ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอด 24 ชม. ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ขณะนี้สถานการณ์ปกติ

5. อำเภอร่องคำ
          5.1.ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้  ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำเย็นนี้ยังทรงตัว
          5.2.ที่บ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเป็นจุดที่อยู่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำเย็นนี้ทรงตัว ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักเส้นโพนทอง-ขอนแก่น การจราจรถนนสายหลักยังสามารถใช้การปกติ ซึ่งหมวดทางหลวงร่องคำได้เฝ้าระวังตรวจสอบสภาพถนนทุกวัน
            5.3.บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี น้ำจากหนองเลิงเปือย  ล้นขึ้นมาท่วมผิวจราจรทั้งฝั่งของบ.ทรัพย์เจริญ อำเภอร่องคำ และบ้านโพนงาม อำเภอกมลาไสย แต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรได้

            สุดท้ายก็ฝากให้พี่น้องในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ผมยืนยันว่าจังหวัดจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และการดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านที่จะถูกน้ำท่วมอย่างดีที่สุดครับ

84183

84184

84185


นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
21.00น. 8 สค.2560

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

01 ก.ย. 2563 13:57
กู้ชีพกาฬสินธฺุ์ช่วยลูกเเมวหัวติดรางน้ำฝนบนหลังคาบ้าน หลังชาวบ้านได้ยินเสียงร้อง


เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

23 ก.ย. 2564 09:38
แอปฯ มือถือที่ต้องมี ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

การแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ในกาฬสินธุ์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง [ ... ]

30 ก.ค. 2562 15:28
รวมพลังจิตอาสากาฬสินธุ์ พัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 104.5 กม.


รวมพลังจิตอาสาฯ จ.กาฬสินธุ์ ทำความดี [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network