77287

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 8
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่าน

          วันนี้ (4สค.2560) เวลา 09.30 น. ที่โครงการส่งน้ำละบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดได้เตรียมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งผมจะเสนอให้มีการยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เมาะสมกับการระบายน้ำของเขื่อนลำปาว เพื่อให้น้ำสามารถไหลลงน้ำชีได้ เพราะไม่เช่นนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราก็จะถูกน้ำท่วม พี่น้องใน 5 อำเภอ ก็จะได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นเวลายาวนาน

          อย่างไรก็ตาม พื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอฆ้องชัย ของเราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง  โดยในเขตอำเมืองกาฬสินธุ์ ที่บ้านโคกกลาง ตำบลหลุบ  เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังวัดและโครงการส่งน้ำละบำรุงรักษาลำปาว ก็ได้นำกระสอบทราย ไปเสริมพนังกั้นลำปาว สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร พร้อมกับป้องกันลาดคันดิน   ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ  หลังจากน้ำในลำน้ำพานบริเวณนี้ มีระดับน้ำสูงขึ้น  เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากลำพานเข้ามาในพื้นที่ฝั่งบ้านกุดอ้อ บ้านศรีสวัสดิ์ และบ้านสงเปือย ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พร้อมตั้งเวรยามคอยเฝ้าดูพนังกั้นน้ำซึ่งเป็นคันดินลูกรัง ตลอด 24 ชั่วโมง

          ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอฆ้องชัย ด้านที่ติดกับแม่น้ำชี ก็ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกันโดยเฉพาะพนังกั้นน้ำด้านในที่เป็นถนนลาดยาง ตลอดระยะทาง 22กิโลเมตร เนื่องจากน้ำจากลำน้ำชีเข้ามาปะทะโดยตรง ทำให้พนังบางจุดทรุดตัวและปริแตกไม่สามารถจะใช้เพียงกระสอบทรายไปปิดกั้นได้  และบางจุดน้ำซึมผ่านด้านล่าง มีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 5จุด ทางจังหวัดได้ให้หน่วยทหารช่าง เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท และแขวงการทาง นำเครื่องจักรกล เข้าซ่อมแซม จุดเสี่ยงทุกจุดแล้ว

          ลักษณะการเคลื่อนที่ของมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ปล่อยมาจากเขื่อนลำปาว ขณะนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ แล้วจะลงไปบ้านฟากปาว ไปบ้านหลักเมือง ไปบ้านโพนงาม ไปบ้านดงลิง ในเขตอำเภอกมลาไสย และต่อไปถึงบ้านด่านใต้ อำเภอร่องคำ โดยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน คาดว่าระดับน้ำจากวันนี้ (4สค.2560) ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคมนี้ ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากเดิมโดยเฉลี่ย 30 เซนติเมตร

          สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนลำปาว ขณะนี้ก็ลดลงเป็นลำดับ ล่าสุดวันนี้เข้ามาเพียง 31ล้านลูกบากศ์เมตร ใกล้เคียงกับปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนวันละ 30 ล้านลูกบากศ์เมตร

          ภาพรวมผลกระทบทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (3สค.2560) พอสรุปได้ดังนี้

1. ที่อำเภอเมือง

          1.1 ตำบลลำพาน ระดับน้ำลดลง 8 ซม. รวม 56 ซม. ไม่มีผู้อพยพเพิ่มเติม คงยอดที่ 64 ครอบครัว

          1.2 ตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ซม. รวม 17 ซม. ไม่มีผู้อพยพเพิ่ม พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้น 77 ไร่

          1.3. ตำบลหลุบ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ซม. รวม 52 ซม. ไม่มีผู้อพยพเพิ่ม พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมไม่เพิ่มขึ้น

2. อำเภอยางตลาด  

          ขณะนี้ เฝ้าระวัง รวม 5 จุด ภาพรวม ระดับน้ำลดลง 4 ซม. จากเวลา 18.00 น. วานนี้  ชาวบ้านดีใจ เป็นวันแรกที่น้ำลดมากที่สุด

          2.1 บ้านดอนย่านาง 6 หมู่บ้าน 1,100 หลังคาเรือน ถนนภายในหมู่บ้าน สายหลัก น้ำท่วมขัง  สูง 50 ซม. รถเล็ก สัญจรไป มาลำบาก  การช่วยเหลือ มีหน่วยทหาร ใช้รถบรรทุกสูงบริการ อบต. แจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อวางกระสอบทรายกั้นน้ำเข้าบ้านเรือน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเวรยามและบริการประชาชน ตลอด 24 ช.ม.

          2.2 จุดเฝ้าระวัง บ้านเชียงสา ม.6,9 และ บ้านดงยาง ม.11 ตำบลบัวบาน (ใกล้ลำน้ำพาน) วันนี้ ระดับน้ำ ลดลง 3 ซม. มีประชาชน ในรวม 359 หลังคาเรือน ผลกระทบคือถนนสายหลัก น้ำท่วมสูง 40 ซม. รถผ่านได้ ช้า ๆ แต่มีถนนสายรอง ประชาชนมีความหวังว่าจะเข้าสู่สภาวะปรกติ

          2.3 จุดเฝ้าระวัง ที่ 3 ที่บ้านร่มเย็น ม. 15 ต.บัวบาน มี 160 ครัวเรือน นำท่วม 4 หลังคาเรือน  ชั้นล่าง ยังไม่มีการอพยพ ราษฎร อยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง                

          2.4 จุดเฝ้าระวังที่ 4 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี (ติดเขตฆ้องชัย) ระดับน้ำ ลดลง 4 ซม. มีประชากรประมาณ 269 หลังคาเรือน น้ำท่วมขังใช้ชั้นล่างอาศัยไม่ได้ 4 หลังคาเรือน ปัจจุบันขนของขึ้นที่สูงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ เข้าออกบ้านตนเอง ยังอยู่ในระดับช่วยเหลือตัวเองได้

          2.5.จุดเฝ้าระวังที่ 5 บ้านอุ่มเม่า ม 1 ,8 ต อุ่มเม่า ระดับ น้ำลดจากเดิม 4 ซ.ม ถนนรอบหมู่บ้านมีน้ำยังท่วมขัง

          สภาพรวมตอนนี้อำเภอได้สั่งการทุกหมู่บ้าน ยังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที

3. อำเภอกมลาไสย

          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาวสูงขึ้นจากเมื่อวานประมาณ 3 ซม. ระดับน้ำที่สะพานข้ามลำน้ำปาว อยู่ที่ 9.15 ซม. (เมื่อเวลา 06.00 น.)

          3.2 ระดับน้ำในแม่น้ำชี เพิ่มระดับสูงขึ้นจากเมื่อวาน  4 ซม. ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎร

          3.3 ผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎร  มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วม  จำนวน. 26หลัง เท่าเดิม

          3.4 พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 41,254 ไร่

          3.5 เส้นทางการคมนาคม  เส้นทางสายหลักยังไม่ได้รับผลกระทบ

          ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย  มณฑลทหารบกที่ 23 ได้จัดส่งกำลังทหารมาประจำในพื้นที่อำเภอกมลาไสย เพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ รถ 5 คัน  

4. อำเภอฆ้องชัย

          4.1 ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต.โนนศิลาเลิง ในหมู่ที่ 1,2,4,7,9 สูงขึ้นจากเมื่อวานโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ซม.จากระดับประมาณ 94 ซม. มาอยู่ที่ระดับประมาณ 97 ซม.

          4.2 ผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎร  มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 67 หลัง ท่วมเพิ่มเติม 35 หลัง

          4.3 พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ. 2,553 ไร่ (เฉพาะต.โนนศิลาเลิง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง)  เพิ่มขึ้นจากการรายงานเมื่อวานนี้. ประมาณ  22.2 ไร่

          4.4 เส้นทางการคมนาคม. ถนนสายโนนศิลาเลิง - บ้านสว่าง หมู่ 2,9 มีน้ำไหลพาดถนน รถเล็กยังสามารถสัญจรได้ และถนนสายบ้านหนองคู - บ้านโคกคันจ้อง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด รถเล็กสามารถสัญจรได้

          4.5 สถานการณ์น้ำของแม่น้ำชี เช้านี้อยู่ที่ระดับ 139.88 ม.ทรก. (เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน 8 ซม. จากเวลาเดียวกัน 06.00 น.) อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แต่ยังสามารถควบคุมได้ ขณะนี้ อำเภอฆ้องชัยได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ลำชี ทุกหมู่บ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอด 24 ชม. ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร เช้านี้สถานการณ์ปกติ

          4.6. อำเภอฆ้องชัยมีความต้องการขอรับการสนับสนุน น้ำดื่ม ของราษฎรจิตอาสาที่มาเฝ้าจุดเสี่ยงบนพนังลำชี ตลอดแนวยาว 21 กิโลเมตร 

5. อำเภอร่องคำ

          5.1 ระดับนำ้บริเวณบ้านด่านใต้  ตำบล.เหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ซม. จากเย็นวานวันนี้ (เวลา 18.00น.) ยังไม่มีผลกระทบใด ๆกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎร ระดับน้ำยังอยู่ห่างจากจุดตั้งบ้านเรือนของราษฎร

          5.2 บ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเป็นจุดที่อยู่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 5ซม. จากเย็นวานนี้ (เวลา 18.00น.) ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักเส้นโพนทอง-ขอนแก่น การจราจรถนนสายหลักยังสามารถใช้การปกติ        

          5.3 บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี ที่เป็นที่ตั้งของหนองเลิงเปือย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 10 ซม. เช้าของวันนี้ (เวลา 06.00น.) ทำให้น้ำขึ้นมาท่วมผิวจราจรวันนี้จะนำกระสอบทรายมาทำเป็นแนวกั้นระดับน้ำขอบถนนเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาท่วมผิวจราจรเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งทำป้ายเตือนให้ผู้สัญจรไปมาระมัดระวังแล้วและเฝ้าดูประเมินระดับน้ำต่อไปหากระดับน้ำยังเพิ่มเพื่อระมัดระวังอุบัติเหตุและความปลอดภัยของประชาชนอาจจะต้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น

          5.4 พื้นที่ความเสียหายของพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,301 ไร่ 1 งาน

          วันนี้ (4สค.2560) ผมได้ประชุมคณะทำงาน เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์เช่นทุกวัน ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายแก่พี่น้องเกษตรกรตามระเบียบของทางรราชการก็จะเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว และให้หน่วยงานต่าง ๆ ระดมสรรพกำลังออกไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ก็ขอฝากให้พี่น้องในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่  ผมยืนยันว่าจังหวัดจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และการดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านที่จะถูกน้ำท่วม อย่างดีที่สุดครับ และขอกำชับให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากถูกน้ำท่วม ให้จัดหาที่เรียนเพื่อให้มีการเรียนการสอนตามปกติ

          สุดท้าย ผมขอฝากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เพื่อให้รู้การเคลื่อนตัวของมวลน้ำและการระบายน้ำ ตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนของทางจังหวัด เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจไว้ด้วยครับ


นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
9.00น. 4 สค.2560

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

05 ต.ค. 2563 14:41
หนุ่มชาวกาฬสินธุ์รับโชค 7 หลัก ถวายรูปปั้นช้างทำบุญกฐินหลวงปู่หมุนแก้บน


หนุ่มชาวกาฬสินธุ์ เดินทางมาทอดกฐินถวายหลวงปู่หมุน [ ... ]

16 เม.ย. 2563 01:13
ม.กาฬสินธุ์แจกไข่ฟรีสัปดาห์ละ 2 พันฟองทุกวันพุธ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งมอบไข่ไก่ 2,000 [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network