0
0
0
s2smodern

77288

          วันนี้ (3 สิงหาคม พ.ศ. 2560) เวลา 08.00 น. นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย  โดยมีผู้แทนฝ่ายทหาร ตำรวจ กรมชลประทาน และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะอุทกภัย และรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการระบายน้ำออกจากเขื่อนลำปาว  ส่งผลให้เกิดอุทกภัย และเพื่อเป็นการวางแนวทางมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิด แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและริมแม่น้ำในเขต 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ อำเภอยางตลาด อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะประเมินสถานการณ์ในทุกชั่วโมง เพื่อหามาตรการแก้ไข ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

          ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ออกหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 6 ออกมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์รับทราบข่าวสาร ดังนี้

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 6

เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่าน

          วันนี้ (3สค.2560) คณะกรมการจังหวัดยังคงมีมติให้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กรมชลประทาน ระบายน้ำจากเขื่อนลำปาวในอัตรา  30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อไปอีก เพื่อลดระดับน้ำในเขื่อนลำปาว ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง และมีข่าวดีว่าน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำปาวมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ โดยเมื่อวานนี้ (2สค.2560)  มีน้ำไหลเข้า 31 ล้านลูกบากศ์เมตร  และยืนยันว่าตัวเขื่อนความมั่นคงแข็งแรง โดยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้จัดเวรยาม สำรวจตรวจตราอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

          อย่างไรก็ตามผลจาการระบายน้ำของเขื่อนลำปาว ก็ได้ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมใน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ซึ่งขณะนี้หัวน้ำมวลใหญ่ที่ระบายมาจากเขื่อนลำปาว มาถึงเขตอำเภอเมืองและอำเภอยางตลาดแล้ว นอกจากทำให้ชาวบ้านที่ลุ่มต่ำต้องเคลื่อนย้ายส่งของขึ้นสู่ที่สูงและมีการอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว จังหวัดได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ

          1. ผนังกั้นน้ำในเขตอำเภอเมือง ตั้งแต่บ้านท่าฉิมไปถึงบ้านโคกกลาง ที่ความยาว10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนลูกรัง มีจุดเสี่ยงเพราะที่ที่ลุ่ม ความยาว120 เมตร โดยทางชลประทานได้ เสริมกระสอบทรายสูง 30 ซ.ม.ไว้แล้ว วันนี้ก็จะนำกระสอบทรายไปเสริมขึ้นอีก จำนวน 1,200 ลูก พร้อมกับให้มีเวรยายเฝ้าดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

          ลักษณะการเคลื่อนที่ของมวลน้ำจากอำเภอเมือง คาดว่า 18.00 น. วันนี้ ก็จะลงไปถึงบ้านโนนสนวน ต่อไปบ้านฝากปาว ไปบ้านหลักเมือง ไปบ้านโพนงาม บ้านดงลิง ในเขตอำเภอกมลาไสย และไปถึงบ้านด่านใต้ อำเภอร่องคำ ก็ขอให้พี่น้องเตรียมรับมือมวลน้ำนี้ไว้ด้วย โดยทางชลประทานคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นจากเดิม 30 ซ.ม.

          2. ในเขตอำเภอฆ้องชัย ซึ่งต้องรับมือกับน้ำในลำน้ำชีท้นเข้ามาในพื้นที่ ขณะนี้มีการเฝ้าระวังพนังกั้นน้ำชี ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง อยู่ทั้งหมด 5จุด โดยมีการเสริมกระสอบทราย และเครื่องจักรเข้าประจำตามจุดต่าง ๆ ไว้แล้ว พร้อมกำชับให้คอยตราวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง เพราะอาจจะรั่วซึมได้เนื่องจากคันดินอุ้มน้ำมาหลายวัน

          สำหรับภาพรวมผลกระทบทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 8.00 น. วันนี้ (3 สค.2560) พอสรุปผลกะทบได้ดังนี้

1. ที่อำเภอเมือง

          1.1 พื้นที่ตำบลลำพานมีปริมาณ น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 3-4 เซนติเมตร (รวมระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น 61 ซม.) มีการอพยพประชาชนเข้าพักที่วัดท่าสินประมาณ 20 ครัวเรือน ทหารจาก กกล.รส.จ.ขอนแก่น ร้อย รส.ร.8 พัน 2 มาทำอาหารเย็นเลี้ยง กาชาดกาฬสินธุ์นำข้าวกล่องมาแจก 400 กล่องพร้อมน้ำ  ปภ.เรือท้องแบน 1 ลำ และเรือจากกรมประมง 1 ลำ

          1.2 พื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ น้ำเพิ่มขึ้น 5 เซนติเมตร การอพยพราษฎรไม่เพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรเสียหายเท่าเดิม

          1.3 พื้นที่ตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวน ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 10 เซนติเมตร ยังไม่กระทบที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรเสียหายยังเสียหายเท่าเดิม

          ภาพรวมตอนนี้ทุกหมู่บ้านที่ใกล้ ๆ จุดเสี่ยง ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูง พร้อมให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าเวรยาม ตลอด 24 ชม. เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที

2. ที่อำเภอยางตลาด

          2.1 จุดวิกฤต ดอนย่านาง ระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวาน ประมาณ 15 ซม. ชาวบ้านวางกระสอบทราย ป้องกันน้ำเข้าบ้านตนเอง การสัญจรบางจุดใช้เรือหรือรถบริการจากฝ่ายทหาร

          2.2 จุดวิกฤติบ้านเซียงสา น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ซ ม จากเมื่อวาน แต่กินบริเวณกว้างขึ้น ชาวบ้านใช้เส้นทางสำรองเข้าออกหมู่บ้าน ยังไม่มีการอพยพ

          2.3 จุดวิกฤติ บ้านขมิ้น ตำบลนาดี ติด อ.ฆ้องชัย น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ซม. น้ำเริ่มเอ่อล้นถนน เข้าตำบลอุ่มเม่า นาดี ประมาณ 3 - 5 ซ.ม  การสัญจรไปมายังใช้ได้ ไม่มีการอพยพ

          2.4.จุดวิกฤต บ้านานร่มเย็น ม. 15 ต.บัวบาน น้ำแผ่บริเวณออกไป ไหลท่วมถนน เข้าหมู่บ้าน สูง 3-5 ซ.ม  การสัญจรเดินทางยังใช้ได้ และไม่มีการอพยพชาวบ้าน            สภาพทั่วไป น้ำสูงขึ้น ในอัตราที่ลดลง แต่กินบริเวณกว้างขึ้น. น่าจะผ่านจุดสูงสุดในวันนี้

3. อำเภอกมลาไสย

          3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาวสูงขึ้นจากเมื่อวานประมาณ 8 ซม. ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำชี ณ จุดบ้านหนองมะเกลือ ต.เจ้าท่า เพิ่มระดับสูงขึ้นจากเมื่อวาน 10 ซม. ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎร

          3.2 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วม บริเวณบ้านฟากปาว ม.14 ต.กมลาไสย จำนวน 17 หลัง ในจำนวนนี้3หลัง ได้จัดให้ราษฎรอพยพมาอยู่ที่ศูนย์รองรับการอพยพ ฯ  3 ครัวเรือน จำนวน 11 คน

          3.3 เส้นทางการคมนาคม  มีถนนสายรองเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากน้ำท่วมขัง ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้

          - ตำบลดงลิง ถนนบ้านโนนรัง -บ้านคุยค้อ น้ำท่วมสูง 20-30 ซม. ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ แจ้งให้ราษฎรเลี่ยงใช้เส้นทาง โดยให้ใช้เส้นทางอื่นแทน

          - ตำบลดงลิง ถนนสายจากพนังลำน้ำชี้ไปบ้านแวง ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ แจ้งให้ราษฎรเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทน

          - ตำบลดงลิง ถนนเส้นทางไปวัดป่าบ้านโนนเมือง ไม่สามรถสัญจรไปมาได้ แจ้งให้ราษฎรเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทน

          - ตำบลเจ้าท่า ถนนหลังโรงเรียนบ้านท่ากลาง ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ แจ้งให้ราษฎรเลี่ยงใช้เส้นทางอืนแทน

          ทั้งนี้ มทบ. 23 ได้จัดส่งกำลังทหารมาประจำในพื้นที่อำเภอกมลาไสย เพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 38 นาย พร้อมเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ รถ 5 คัน  

4. อำเภอฆ้องชัย

          4.1. ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ต.โนนศิลาเลิง ในหมู่ที่ 1,2,7,9 สูงขึ้นจากเมื่อวานโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ซม.จากระดับประมาณ 84 ซม. มาอยู่ที่ระดับประมาณ 89 ซม. (เมื่อเวลา 06.00 น.)

          4.2.ผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎร  มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 24 หลังเท่าเดิม. (ไม่มีท่วมเพิ่มเติม)

          4.3. พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ. 2,498.2 ไร่ (เฉพาะต.โนนศิลาเลิง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง)  เพิ่มขึ้นจากการรายงานเมื่อวานนี้. ประมาณ  17.2 ไร่ บ่อปลาเสียหาย 5 ราย 6 บ่อ

          4.4.เส้นทางการคมนาคม. ถนนสายโนนศิลาเลิง - บ้านสว่าง หมู่ 2,9 มีน้ำไหลพาดถนน รถเล็กยังสามารถสัญจรได้ ถนนสายบ้านหนองคู - บ้านโคกคันจ้อง ต.หัวงัว อ.ยางตลาด เริ่มมีน้ำไหลพาดถนนรถเล็กยังสามารถสัญจรได้

          ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนเรือท้องแบนจากสภ.ฆ้องชัย 2 ลำ สภ.กมลาไสย 1 ลำ สภ.ร่องคำ 2 ลำ รวม 5 ลำ และกองกำลังฯสนับสนุนรถยกสูงรับ-ส่ง นักเรียน ตอนเช้าและตอนเย็น 1 คัน

5. อำเภอร่องคำ

          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้  ตำบล.เหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาว และน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ ระดับน้ำเช้าของวันนี้ (เวลา 06.00น.) เพิ่มขึ้นประมาณ 4 ซม. ยังไม่มีผลกระทบใด ๆ กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎร ระดับน้ำยังอยู่ห่างจากจุดตั้งบ้านเรือนของราษฎร

          5.2 บ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเป็นจุดที่อยู่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาตกอ.ร่องคำไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำของวันนี้ (เวลา 06.00น.) เพิ่มขึ้น 3 ซม. ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักเส้นโพนทอง-ขอนแก่น การจราจรถนนสายหลักยังสามารถใช้การปกติ

          5.3 บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี ที่เป็นที่ตั้งของหนองเลิงเปือย น้ำเต็มขอบหนอง ขึ้นมาท่วมผิวจราจรแต่ยังสามารถสัญจรได้ ได้ใช้กรวยเชือกกั้นขอบหนองเตือนให้ผู้สัญจรระมัดระวังแล้ว

          วันนี้ (3 ส.ค.2560) เวลา 8.00 น. ผมได้ประชุมคณะทำงาน เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์เช่นทุกวัน ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาแก่พี่น้องเกษตรกรตามระเบียบของทางรราชการ ก็จะเร่งดำเนินการให้โดยเร็วและให้หน่วยงานต่าง ๆ จะระดมสรรพกำลังออกไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ก็ขอฝากให้พี่น้องในพื้นที่เสี่ยง ที่ต้องการขนย้ายทรัพย์สินมาอยู่ที่สูง ให้ประสานหน่วยงานที่พื้นที่ ผมยืนยันว่าจังหวัดได้สั่งการให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว และการดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านที่จะถูกน้ำท่วม อย่างดีที่สุดครับ พร้อมกับกำชับให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากถูกน้ำท่วม ให้จัดหาที่เรียนเพื่อให้มีการเรียนการสอนตามปกติ

          อย่างไรก็ตาม ผมขอฝาก สิ่งที่ท่านต้องเตรียมการไว้ตลอดเวลา คือ ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   เพื่อให้รู้การเคลื่อนตัวของมวลน้ำและการระบายน้ำ ตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนของทางจังหวัด เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจไว้ด้วย

77287

77289

77290

77291

410388

410390

g03082560

410389

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
11.00 น. 3 สิงหาคม 2560

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

27 ก.ค. 2561 16:09
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ร่วมกับคุ้มวัดชัยสุนทรสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561


เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี [ ... ]

30 พ.ค. 2563 16:05
อุทาหรณ์จุดเทียนไหว้พระลืมดับ ไฟไหม้บ้านเกือบวอดทั้งหลัง


เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาของวันที่ 29 พ.ค. [ ... ]

21 ธ.ค. 2563 15:37
AIS ย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หลังติดโผ 4 ดัชนียั่งยืนหลัก ทั้งไทยและต่างประเทศต่อเนื่อง


AIS ย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network