0
0
0
s2smodern

news25102561 stokeksh 1
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมงานแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 04.30 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม)

สมัครด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ต.ค. 2561 (ในเวลาราชการ) หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://1.179.152.242:8080/strokeklsh:8080/strokeklsh ได้ถึงวันที่ 25 ต.ค. 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-811520

news25102561 stokeksh 2

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนประเภทที่ได้รับเสื้อ/BIB ในวันที่ 26 ต.ค. 61 ที่งานประชาสัมพันธุ์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในเวลา 9.00 น. - 16.00 น. และในวันที่ 27 ต.ค. 61 ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเดิม) เวลา 9.00 น. - 20.00 น.

news25102561 stokeksh 4

0
0
0
s2smodern