0
0
0
s2smodern

news28012564 tksaps 1
จากเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพุทธาวาสภูสิงห์ได้มีประกาศงดการขึ้นกราบนมัสการพระพรหมภูมิปาโล เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่มีความรุนแรง ตลอดระยะเวลาที่มีการงดกิจกรรม ทางวัดได้มีการทำความสะอาดวัดครั้งใหญ่ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการคัดกรองผู้ที่จะขึ้นกราบนมัสการองค์พระพรหมภูมิปาโล ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

news28012564 tksaps 2

โดยล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้คลี่คลายลงเป็นอย่างมาก รวมทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่ ทางจังหวัดได้มีการผ่อนปรนให้สามารถประกอบกิจการต่างๆ ได้ ตามปกติ ภายใต้การระมัดระวัง และป้องกันตามระเบียบ

ดังนั้น ทางคณะกรรมการจึงได้มีมติ ในการเปิดให้ญาติธรรม ขึ้นกราบนมัสการพระพรหมภูมิได้ตามปกติ ตั้งแต่วัน เสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้สวมแมส ล้างมือ วัดไข้ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดกันทุกคน

news28012564 tksaps 3

news28012564 tksaps 4

news28012564 tksaps 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

01 ก.พ. 2562 14:28
ม.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกาฬสินธุ์ [ ... ]

23 ต.ค. 2562 14:10
เขื่อนลำปาวประกาศหยุดส่งน้ำฤดูฝนเพื่อให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ [ ... ]

08 ต.ค. 2562 14:19
ครั้งแรกในไทย! AIS ผนึก Citibank สร้างปรากฎการณ์ รวมพอยท์ มือถือ กับ บัตรเครดิต ตอกย้ำผู้นำตัวจริงด้านสิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าทุกเจเนอเรชั่น


นางภูมิใจ กฤติยานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารสิทธิประโยชน์ลูกค้า [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network