0
0
0
s2smodern

news21102563 crknpyb 2
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 21 ต.ค. 2563 สมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยาตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จากทุกหมู่บ้านรวม 208 หมู่บ้านจาก 15 ตำบล ของอำเภอยางตลาด ได้รวมตัวกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวมพลังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป โดยนายมิตร ภูกองชนะ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยาตลาด ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายสันติ จตุพันธุ์ นายอำเภอยางตลาด

news21102563 crknpyb 3

นายมิตร ภูกองชนะ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยาตลาด กล่าวว่า ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยาตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอำเภอยางตลาด ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านนายอำเภอยางตลาดถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป

news21102563 crknpyb 5

นายสันติ จตุพันธุ์ นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า หนังสือที่ได้รับจากประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอยาตลาด และสมาชิกชมรมจากทุกหมู่บ้านรวม 208 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอำเภอยางตลาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้จะได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ทราบต่อไป

news21102563 crknpyb 4

news21102563 crknpyb 1

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

21 ส.ค. 2562 13:12
ยกเป็นชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านลงขันซื้อปูนมาซ่อมถนนเอง หวังให้ลูกหลานใช้เส้นทางไปเรียนอย่างปลอดภัย


เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา โลกโซเชียลได้แชร์รูปภาพกลุ่มชาวบ้าน [ ... ]

30 ก.ค. 2562 15:28
รวมพลังจิตอาสากาฬสินธุ์ พัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 104.5 กม.


รวมพลังจิตอาสาฯ จ.กาฬสินธุ์ ทำความดี [ ... ]

08 ก.ย. 2560 10:50
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกมลาไสย ออกรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network