0
0
0
s2smodern

news24012563 akmtlpd 1
เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2563  เวลา  09.30 น.  ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว โดยมี นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของกรมชลประทานมีนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6, นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์, นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และรายงานสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในระหว่างการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรี ยังได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวว่า สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัยในการเปิด-ปิดการระบายน้ำ ทำให้มีน้ำตุนไว้ให้เกษตรกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ไว้ใช้อย่างเพียงพอ และยังสามารถแบ่งปันน้ำไปช่วยจังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย ถือเป็นการบูรณาการการใช้น้ำได้อย่างดียิ่ง

news24012563 akmtlpd 2

news24012563 akmtlpd 5

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2506 สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2511 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสอ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง เขื่อนลำปาวสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพื่อการเกษร โดยมีความจุประมาณ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร

news24012563 akmtlpd 4

news24012563 akmtlpd 7

ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,273 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 64 ของความจุอ่าง มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ 2 แห่ง ส่งน้ำเข้าระบบคลองส่งน้ำ ประมาณ 6.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซี่งขณะนี้พบว่าในเขตชลประทานมีการปลูกข้าวนาปรัง 295,304 ไร่, การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 3,356 ไร่, บ่อปลา 1,496 ไร่ พืชไร่พืชผัก 197 ไร่ รวม 300,353 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.85 โดยเขื่อนลำปาวถือเป็นแหล่งน้ำสำรองที่มีความสำคัญมากในขณะนี้ จากสภาวะภัยแล้งที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น โดยในระยะที่ผ่านมาเขื่อนลำปาวได้ทำการบริหารจัดการน้ำโดยส่งน้ำเข้าพื้นที่นาปรังกว่า  300,000 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงเกืดพายุโซนร้อนโพดุล อย่างไรก็ตามขณะนี้เขื่อนลำปาวจะต้องบริหารจัดการน้ำน้อยและต้องเฝ้าระวัง ถึงแม้จะมีน้ำกักเก็บกว่าร้อยละ 60 เนื่องจากการคาดการณ์ของกรมอุุนิยมวิทยาระบุว่า จะมีฝนต่ำกว่าเกณฑ์จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจะต้องส่งน้ำช่วยเหลือในพื้นที่ จ.มหาสารคาม,จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธรด้วย

ถึงแม้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ของเขื่อนลำปาว แต่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานเริ่มขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในพื้นที่ที่มีผลกระทบรุนแรง กองทัพบกและหน่วยบัญชาการพัฒนาได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลใน 118 จุด เพื่อสนับสนุนประปาหมู่บ้าน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมชลประทาน ได้เข้าไปช่วยเหลือในการจัดหาน้ำผิวดิน และสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงนี้แล้ว

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

31 ต.ค. 2560 10:18
เกษตร จ.กาฬสินธุ์ แถลงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 149,273 ราย

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลงานโครงการ [ ... ]

18 พ.ค. 2563 11:45
กลุ่มแพทย์วิถีธรรมเมืองน้ำดำ ร่วมใจทำข้าวห่อใบบัวแจกประชาชนจากวิกฤต COVID-19


กลุ่มแพทย์วิถีธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network