news23112561 objks 1
วันที่ 23 พ.ย.61 เวลา 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. 2562

ปัจจุบันคนไทยใช้ถุงพลาสติก 5-9 ใบต่อวันต่อครัวเรือนโดย เฉพาะ กทม. เก็บขยะพลาสติก ต้องเก็บขยะมากถึง 85,000 ตันต่อวัน เป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ 21 หรือ 1,800 ตันต่อวัน ดังนั้น หากเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะได้วันละ หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 650 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสามารถสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลในต่างจังหวัดได้ ซึ่งจากข้อมูลสถิตินักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า คนไทย เฉลี่ยใช้ถุงพลาสติกคนละ 3 ใบต่อวัน เฉลี่ยปีละ 7 พันล้านใบ กำจัดได้แค่ 25% ตกค้าง 75% ซึ่งการกำจัด พลาสติกต้องใช้กระบวนการคัดแยก ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาปลายน้ำ แต่ส่วนสำคัญคือต้นเหตุที่ต้องแก้ไขที่ต้นทางโดยการลดใช้ถุงพลาสติก

news23112561 objks 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการ “ประชารัฐ”และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

news23112561 objks 8

กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟม ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย โดยจัดทำโครงการ “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยการกระตุ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจและมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในระดับองค์กร บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจในการนำไปสู่การแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป

news23112561 objks 5

news23112561 objks 6

news23112561 objks 7

news23112561 objks 4

นายอนุชิต เมืองโคตร /รายงาน

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

03 ส.ค. 2563 14:41
ชาวกาฬสินธุ์เฮ! ซินลากูหอบน้ำ 15 ล้าน ลบ.ม. เข้าอ่างเก็บน้ำลำปาว ด้านเขื่อนยังพร้อมรับน้ำได้อีกกว่า 1.4 พันล้าน ลบ.ม.


นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว [ ... ]

05 ต.ค. 2560 12:51
เจ้าของสุนัขขอบคุณพลังโซเชียล หลังประกาศตามหาลูกชายเจ้า “ปุยฝ้าย” 3 วันมีพลเมืองดีเก็บมาเลี้ยงไว้แล้วได้กลับคืนสู่อ้อมกอด

เจ้าของสุนัขขอบคุณพลังโซเชียล หลังประกาศตามหาลูกชายเจ้า [ ... ]

30 ม.ค. 2561 16:48
ตำรวจกาฬสินธุ์เร่งแกะรอยรถพ่วงตีนผีปริศนา ชายหนุ่มเผยวินาทีเฉียดตาย


กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามคนขับรถพ่วงตีนผี [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network