0
0
0
s2smodern

news31012561 sp5 1
หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ซึ่งมียอดการจัดจำหน่ายรถสูงสุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังมียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการฯ และคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทุก ๆ ด้าน จึงได้จัดกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อชักชวนให้เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนาประเทศ

          ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ในด้านกีฬาฟุตบอล ให้ก้าวขึ้นไปในระดับประเทศต่อไปในอนาคต ร่วมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทีมฟุตบอลอคาเดมี สุพัฒน์มอเตอร์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีใจรักกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรักสามัคคีระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการกีฬาแก่ อคาเดมี ให้หลีกไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ไปด้วย จึงเปิดรับสมัครเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู 5 คน สุพัฒน์มอเตอร์คัพ ครั้งที่ 1 โดยรับสมัครเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 ทีม

          สนใจสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู 5 คน สุพัฒน์ มอเตอร์ คัพ ครั้งที่ 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณตึ๋ง โทร.098-5843175 คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องอายุไม่เกิน 13 ปี (พ.ศ.2548) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ก.พ. 61 ทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (แข่งขันวันเสาร์-อาทิตย์) ค่าสมัครทีมละ 300 บาท รางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 2 เงินสด 2,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท รางวัลที่ 4 เงินสด 500 บาท

โดยจะมีการบันทึกภาพการแข่งขันเพื่อออกอากาศทางเคเบิลทีวี และสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ข่าวกาฬสินธุ์ www.kalasinnews.com และเพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์ ต่อไปด้วย


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern