0
0
0
s2smodern

news28122560 ktcsp 3
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “พระวิษณุเกมส์ 60 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. , ปวส. เข้าร่วมจำนวน 3,914 คน

นางสาวนิภาพร  ญาณสิทธิ์ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ในนามตัวแทนนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ได้กล่าวรายงานว่า  ในการแข่งขันกีฬา “พระวิษณุเกมส์ 60 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์” ภายใต้สโลแกน "กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้

สืบเนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการแข่งขันกาฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะเสริมสร้างให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ตามความรู้ความสามารถ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล สำหรับการแข่งขันกีฬา “พระวิษณุเกมส์ 60 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์” ในครั้งนี้  ได้จัดแบ่งออกเป็น 6 คณะสี ได้แก่ คณะสีเขียว คณะสีแสด คณะสีน้ำเงิน คณะสีแดง คณะสีเหลือง และคณะสีม่วง โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาแบ่งประเภทกีฬาออกเป็นประเภทกีฬาต่าง ๆ ดังนี้ 1.กีฬาฟุตบอล ชาย/หญิง 2.กีฬาบาสเกตบอล ชาย/หญิง 3.กีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย/หญิง 4.กีฬาเทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง 5.กีฬาแชร์บอลหญิง 6.กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว ชาย/หญิง 7.กีฬาเปตอง ชาย/หญิง 8.กีฬามวยสมัครเล่น ชาย/หญิง 9.กีฬาพื้นบ้าน และ 10.กรีฑาประเภทลู่ระยะสั้น

ในการแข่งขันกีฬา “พระวิษณุเกมส์ 60 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์” ภายใต้สโลแกน ”กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  เพื่อลดปัญหาของยาเสพติด รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการสร้างนักกีฬาในสถานศึกษา พัฒนาต่อเนื่องสู่อาชีพต่อไป

news28122560 ktcsp 4

news28122560 ktcsp 2

news28122560 ktcsp 1

0
0
0
s2smodern