0
0
0
s2smodern

news20082563 kpcwwk 1
วันนี้ (20 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกันจัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามระหว่างครูและลูกศิษย์ ให้มีความสัมพันธ์ รู้จักการเคารพครูผู้เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ และให้ลูกศิษย์รุ่นน้องรู้จักเคารพรุ่นพี่ไปด้วย

news20082563 kpcwwk 8

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีบูชาพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย บูชาศาลพระภูมิประจำวิทยาลัย ต่อด้วยพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เทพแห่งวิศวกรรม  ที่คนไทยเรานิยมเรียกสั้น ๆ ว่า"พระวิศวกรรม" หรือเรียกตามความคุ้นเคย (ซึ่งพ้องกับชื่อของพระวิษณุ) ว่า "พระวิษณุกรรม" หลังจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่กราบนิมนต์มาจากวัดชัยสุนทร เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาพุทธแล้วก็เป็นพิธีไหว้ครู ปิดกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการมอบรางวัลในการกิจกรรมการประกวดจัดพานไหว้ครู ในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมพิเศษอีกคือ การประกวดขวัญใจน้องใหม่ ประกวดร้องเพลง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ ที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออก ได้ประชันกันบนเวทีอีกด้วย

news20082563 kpcwwk 7

news20082563 kpcwwk 6

news20082563 kpcwwk 4

news20082563 kpcwwk 3

news20082563 kpcwwk 2

0
0
0
s2smodern