0
0
0
s2smodern

news22052561 objtkt 4
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพลานุภาพ ธนพร คำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโทได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

ด้วยนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล  ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชนในเชิงรุกให้มีทีมหมอครอบครัว  ตามโครงการคลินิกหมอครอบครัว  โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. มีบทบาทสำคัญที่ต้องดูแลสุขภาพครัวเรือน  ทั้งการเยี่ยมบ้าน แนะนำดูแลสุขภาพ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีสุขภาพอนมัยที่ดี  ซึ่งมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีขีดความสามารถ ในการจัดบริการสุขภาพที่สุขศาลา รวมทั้งการบริการดูลสุขภาพคนในชุมชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มคนพิการ ให้เท่าทันสถานการณ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาโรคเรื้อรังมีมากขึ้น ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและโรคมะเร็ง  ยังมีอัตราตายสูงและเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1  โดยเฉพาะมะเร็งตับท่อน้ำดี

news22052561 objtkt 1

news22052561 objtkt 2

นายยงยุทธ  หล่อตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายประยงค์  โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายบดินทร์ พยุงแสนกุล  ส.อบจ.กาฬสินธุ์  อำเภอท่าคันโท นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับ อสม. โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมให้เน้นการเฝ้าระวังป้องกันและการดูแลประชาชน  การจัดการสุขภาพชุมชนเป็นเลิศ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยวิถีชุมชน  การใช้แอปพิเคชั่น หลักการปฐมพยาบาล  และฟื้นคืนชีวิต (CPR) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค อสม. 4.0 เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็น อสม.อำเภอท่าคันโท ประกอบด้วย อสม.จาก ตำบล ท่าคันโท  ตำบลกุงเก่า ตำบลยางอุ้ม ตำบลกุดจิก ตำบลนาตาล และตำบลดงสมบูรณ์ จำนวน 700 คน มีระยะการฝึกอบรมได้กำหนดเป็น ภาคทฤษฏี 1 วัน  และภาคปฏิบัติ 1 วัน ซึ่งรุ่นนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 15  โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้

news22052561 objtkt 3

news22052561 objtkt 5

news22052561 objtkt 6

news22052561 objtkt 7

news22052561 objtkt 8

news22052561 objtkt 10

news22052561 objtkt 9

ขอบคุณข้อมูลจาก อบจ.กาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

05 ส.ค. 2562 11:00
เขื่อนลำปาวยังมีน้ำไหลเข้าน้อย วอนเกษตรกรช่วยกันแบ่งปันน้ำ


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว [ ... ]

15 ก.ย. 2562 17:12
พบหัวขโมยตัวแสบขับรถจักรยานยนต์ตระเวนขโมยทรัพย์สินชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย


ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองต่างผวาหลังมีหัวขโมยแสบขับรถจักรยานยนต์ตอนดึกๆออกขโมยทรัพย์สินอย่างไม่เกรงกลัว [ ... ]

10 ก.ค. 2563 09:44
เอไอเอส จับมือกับ 4 องค์กรในจังหวัดนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือเพื่อการบริการรถยนต์บัสสาธารณะ


เอไอเอส โดยนายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network