0
0
0
s2smodern

news10072564 udcvks 1
วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 45 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 44 ราย ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1 ราย (รายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวน) ผู้ป่วยสะสม 443 ราย หายป่วยแล้ว 168 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย

news10072564 udcvks 10

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 แยกรายอำเภอ 18 อำเภอ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (ข้อมูลสะสม 1 เมษายน 2564 - 9 กรกฎาคม 2564) ผู้ป่วยรายใหม่ 45 ราย มีที่อยู่ขณะเริ่มป่วยหรือภูมิลำเนา ในอำเภอ  รายที่ 399-443
- เมือง 3
- กมลาไสย 7
- ดอนจาน 2
- สามชัย 4
- สมเด็จ 3
- ยางตลาด 9
- ห้วยเม็ก 1
- คำม่วง 3
- ท่าคันโท 2
- ฆ้องชัย 1
- สหัสขันธ์ 3
- เขาวง 1
- นามน 6

อำเภอที่พบผู้ป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ ยางตลาด (88 ราย) อำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วยได้แก่ อำเภอห้วยผึ้ง

news10072564 udcvks 3

news10072564 udcvks 4

news10072564 udcvks 5

news10072564 udcvks 6

news10072564 udcvks 7

news10072564 udcvks 8

news10072564 udcvks 9

ในส่วนของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์มีคำสั่งในการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และภาคใต้ 4 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดและแนวทางการปฏิบัติตัว จากนั้น ให้ทำการกักตัวเอง ที่บ้านหรือที่พำนัก 14 วัน หรือเท่ากับระยะเวลาที่พำนักอยู่ พร้อมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หมอชนะ สำหรับบุคคลที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบตามโดสจำนวนวัคซีนแต่ละชนิดให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นั้น เพื่อรับการประเมินความเสี่ยง หากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะ 14 วัน ก่อนเดินทางเข้ามา หรือมีอาการสงสัยของโรคโควิด-19ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หากตรวจไม่พบ ให้ทำการกักตัวต่อจนครบ 14 วัน

news10072564 udcvks 2

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

30 ต.ค. 2562 16:12
ขอเชิญชวนวิ่งการกุศล หนองกุงศรีมินิมาราธอน Run for Health 2020


ขอเชิญชวนวิ่งการกุศล หนองกุงศรีมินิมาราธอน [ ... ]

11 ม.ค. 2561 15:02
คณะกรรมการเข้าประเมินนักเรียน ก.พ.ส. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน  [ ... ]

15 ก.พ. 2562 13:14
สุดสลด! เมียหึงผัว ดร.หนุ่มหล่อ ปิดความรักด้วยปืน


สุดสลดใจ เมียหึงผัวเลือกวันวาเลนไทน์ปิดบัญชีความรัก [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network