0
0
0
s2smodern

news02022563 ntmks 2
ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ที่อยู่ในหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการทั้งควันจากรถยนต์ งานก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม การเผาในพื้นที่ทั้งไฟป่า เผาฝาง เผาซังข้าวโพด เผาวัชพืช  เผาใบไม้แห้ง เผาอ้อย แม้กระทั่งการเผาขยะในครัวเรือน และในการใช้ชีวิตประจำวัน

news02022563 ntmks 5

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องตระหนักและร่วมมือช่วยกัน  ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ก็มีภาครัฐ เกษตรกรชาวไร่อ้อย สมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล ในปีนี้ภาครัฐได้มีนโยบายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ทั้งประเทศ โรงงานน้ำตาลทุกโรงงานก็ต้องการอ้อยสดสะอาดคุณภาพดีเข้าโรงงาน เพราะผลิตเป็นน้ำตาลต่อตันอ้อยได้สูงกว่าอ้อยไฟไหม้ ส่วนชาวไร่เองก็ไม่อยากเผาอ้อยแต่แรงงานตัดอ้อยขาดแคลน ต้นทุนตัดอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้มาก ในขณะที่รถตัดอ้อยก็ยังมีราคาสูงคันละ 6-15 ล้านบาท จึงมีแต่เกษตรกรชาวไร่รายใหญ่หรือโรงงานน้ำตาลที่พอจะมีแรงซื้อ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรชาวไร่อ้อยของไทย สวนทางกับนโยบายภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานที่แท้จริงของเกษตรกรบ้านเรา ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวไร่รายย่อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีพื้นที่ถือครองน้อย การเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับรถตัดน้อย รถตัดอ้อยก็ยังมีน้อยเพราะราคาสูงผู้ซื้อต้องลงทุนสูง ทำให้เข้าถึงรถตัดอ้อยเพื่อให้ได้อ้อยสดได้ยาก และเกษตรกรชาวไร่หลายรายรอคิวรถตัดอ้อยนานจนเกิดอ้อยไฟไหม้จากการลักลอบเผาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

news02022563 ntmks 7

บริษัท  อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน  จำกัด (โรงงานน้ำตาลอีสาน) ตั้งอยู่  อ.สามชัย  จ.กาฬสินธุ์  จึงตระหนักและเห็นอีกแนวทางในการตอบสนองนโยบายภาครัฐ  การช่วยแก้ปัญหา  สร้างแรงจูงใจและช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย      การสร้างอาชีพใหม่  สร้างรายได้  สร้างมูลค่าเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ  ให้กับเกษตรกรชาวไร่และคนในท้องถิ่น  จึงรับซื้อใบอ้อย      "อัดก้อน  ที่เหลือทิ้งในไร่แทนที่เกษตรกรชาวไร่จะเผาอ้อยหรือเผาทิ้ง ""หยุดเผา เรารับซื้อ เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน""  "เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโรงไฟฟ้าของโรงงานถึงแม้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจะสูงขึ้นก็ตาม  ราคาใบอ้อยอัดก้อนส่งตรงที่โรงงาน"ปัจจุบัน  1,000  บาทต่อตัน  (เงื่อนไขการรับซื้อตามที่บริษัทกำหนด)  และยังรับซื้อที่สถานีขนถ่ายของโรงงาน  เพื่อช่วยเหลือ"เกษตรกรรายย่อยลดต้นทุนค่าจ้างบรรทุก  สามารถใช้รถบรรทุกเล็กรถกระบะตนเอง  พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนเครื่องตีใบอ้อย      ช่วยลดต้นทุนแรงงานตัดอ้อยสดไม่ต้องสางใบ  และเครื่องตัดอ้อยแบบพ่วงข้างรถแทรคเตอร์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

news02022563 ntmks 1

หากเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดสดหรือไว้ใบจะมีรายได้เพิ่มอีกหลายอย่าง  คือ  ขายใบอ้อยเป็นไร่ให้ผู้รับซื้ออัดก้อนราคา20-50 บาทต่อไร่  ตามสภาพใบอ้อยและความสมบูรณ์  และรายได้จากการอัดใบอ้อยส่งโรงงานเองโดยสามารถใช้เครื่องอัดฟางที่มีอยู่ของตนเองหรือในพื้นที่ไม่ต้องลงทุนซื้อใหม่โดยเพิ่มเครื่องกวาดใบอ้อยที่ราคาไม่สูงมากนัก  ซึ่งอ้อย 1 ไร่  หากตัดสดจะได้ใบอ้อยสดน้ำหนัก 3-5 ตันต่อไร่  และเป็นใบอ้อยแห้งพร้อมอัดก้อนจะมีน้ำหนัก 1-2.5  ตันต่อไร่

news02022563 ntmks 6

news02022563 ntmks 4

news02022563 ntmks 3

"ปีนี้ราคาอ้อยบวกค่าซีซีเอสปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ  1,000  บาทต่อตัน  หากอ้อย 1 ไร่มีน้ำหนัก 10 ตัน  จะได้""ใบอ้อยอัดก้อน 1-2.5  ตันต่อไร่เท่ากับเพิ่มรายได้ให้อีก 1,000-2,500  บาทต่อไร่  หรือเสมือนได้ราคาอ้อยเพิ่มอีก 1-2.5 ตันต่อไร่  ""เป็นแนวทาง  ""ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต"" ที่แท้จริงอีกทางหนึ่ง  และยังไม่ถูกหักเงินหากส่งอ้อยไฟไหม้ตันละ 30  บาท  หากอ้อย"ยอดยาวหรือมีสิ่งปนเปื้อนอีกตันละ 20 บาท ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย 2527  และระเบียบราชการ  ถ้าตัดอ้อยสดก็จะได้รับเงินที่หักจากชาวไร่ที่ส่งอ้อยไฟไหม้มาเพิ่มให้ชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดเป็นรายได้เพิ่มอีกทาง  อีกทั้งหากเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดทางโรงงานได้จัดสรรคิวอ้อยสดให้ลงอ้อยด่วนส่วนอ้อยไฟไหม้ให้รอก่อน  การไว้ใบอ้อยจะทำให้เพิ่มอินทรีย์วัตถุ  ป้องกันวัชพืช    และรักษาความชื้นในดินทำให้อ้อยสามารถไว้ตอได้ดี  พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากผลผลิตอ้อยตอในปีต่อไป

เกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  บริษัท  อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน  จำกัด "(โรงงานน้ำตาลอีสาน) อ.สามชัย  จ.กาฬสินธุ์  หรือที่สำนักงานศูนย์ส่งเสริมใกล้บ้าน โทร 081-9649811,081-9649417"    

"""น้ำตาลอีสานช่วยลดมลพิษ  เป็นมิตรกับทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม"""

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

27 มิ.ย. 2563 09:17
อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ในสถานศึกษา โรงเรียนบัวขาว


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบัวขาว [ ... ]

04 ส.ค. 2563 15:59
โจรแสบงัดตู้เติมเงินหน้าวัดไม่สำเร็จ ทิ้งตู้พร้อมอุปกรณ์งัดตู้หลบหนี


เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (4 ส.ค. 63) พ.ต.ท.สินธร [ ... ]

10 ธ.ค. 2563 16:09
ไอ้คลั่งหลอนเผาบ้านตัวเอง โชคดีเพื่อนบ้านเห็นแจ้งดับเพลิงทัน พบประวัติก่อเรื่องเป็นประจำ

เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลา 01.30 น. ศูนย์วิทยุ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network