0
0
0
s2smodern

news18102560 pea 2

วันนี้ 18 ต.ค. 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแจ้งเตือนว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพ ออกตระเวนตามจังหวัดกาฬสินธุ์ และตามหมู่บ้าน แจ้งว่าจะมางดจ่ายไฟและได้มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟ โดยมีการออกใบเสร็จปลอม ซึ่งมีผู้ใช้ไฟหลายรายที่ตกเป็นเหยื่อมิจจาชีพดังกล่าวจำนวนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งเตือนมายังผู้ใช้ไฟฟ้าทุก ๆ ท่าน หากมีเจ้าหน้าที่จะไปทำการงดจ่ายไฟฟ้าขอให้ตรวจสอบบัตรแสดงตัวด้วย หรือสามารถโทร.สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-813261 และ 043-815948 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มกาฬสินธุ์ไฟฟ้าโปร่งใส

0
0
0
s2smodern