0
0
0
s2smodern

news09082560 4

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนลำปาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ (ฉบับที่ 9) ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ก็ได้ออกประกาศสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาว ฉบับที่ 5 ออกมาในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เช่นกัน

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และให้ติดตามการรายงานระดับน้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย 

ด้านนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ออกรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ดังนี้

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 18
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

              วันนี้ ผมขอชี้แจงพี่น้องอีกครั้งโดยเฉพาะพี่น้องในเขตอำเภอเมือง ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัยและอำเภอร่องคำ ถึงเหตุผลหลังจากที่ผมและคณะกรมการจังหวัดและคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์อุทกภัยฯ ได้ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 30ล้านลูกบาศก์ต่อวัน โดยเริ่มทยอยระบายน้ำ ตั้งแต่เย็นวานนี้ แต่เป็นการระบายน้ำแบบค่อยๆไต่ระดับจาก 25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพิ่มขึ้นไปถึงระดับ30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในเวลา 18.00น.วันนี้ และคงระดับ30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ไปเป็นเวลา 2 วัน จนถึงวันที่11สิงหาคม แล้วจะมาประเมินสถานการณ์กันใหม่ ทั้งนี้ก็เพราะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวมีเหตุผลความจำเป็นที่เขื่อนต้องพร่องน้ำจากเขื่อน เนื่องจากปริมาณเก็บกักน้ำของเขื่อนอยู่ในระดับสูงความเกณฑ์มาตรฐานมาก เขื่อนลำปาวซึ่งมีความจุ 1980 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำในเขื่อน 1660 ล้านลูกบาศก์เมตร จะยังคงรับน้ำได้อีก 320 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จากข้อมูลการคาดการณ์ของชลประทานบอกว่า จะมีน้ำเข้าเขื่อนในเดือนสิงหาคมนี้ 800 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็จะเห็นว่าไม่เหมาะสมกันจึงต้องเร่งระบายน้ำ ทั้งนี้เพื่อเตรียมการรองรับน้ำที่เข้ามาในหน้าฝนนี้ และการระบายน้ำในปริมาณเท่านี้ จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้

              ส่วนในเรื่องการจัดจราจรน้ำในลำน้ำชีนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง กรมชลประทาน ได้ลดประตูเขื่อนกั้นลำน้ำชี ที่ฝายคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ลงอีกจาก 1.50 เมตร เป็น 1.80 เมตร เพื่อชะลอน้ำชีไม่ให้ไหลเร็ว เข้าเขตพื้นที่กาฬสินธุ์ ก็จะทำให้น้ำปาวไหลลงลำชีได้เร็วขึ้น ถ้าหากไม่มีฝนตกลงมา ประกอบกับที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ฝายร้อยเอ็ด 12 เครื่อง ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มการระบายน้ำชีได้เร็วขึ้นถึงวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีข่าวดีว่าขณะนี้ระดับน้ำชีในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราลดลงเรื่อยๆ

            ส่วนมาตรการการเฝ้าระวังจุดเสียงต่างๆ เช่นพนังกั้นน้ำลำน้ำชีในเขตอำเภอฆ้องชัยและพนังน้ำพาน ในเขตอำเภอเมือง     หน่วยงานต่างๆ และพี่น้องในพื้นที่ก็ได้ช่วยกัน เสริมให้หนาขึ้นและสูงขึ้น มีความแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นไปอีกและให้จัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดเวลา

             ก็ขอฝากพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่อาศัยตั้งเต้นอยู่บนถนน บนพนังกั้นน้ำ ขอให้ทำตามคำแนะนำของทางอำเภอ ให้ไปอยู่ในที่ ที่ทางราชการจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

             สำหรับภาพรวมผลกระทบทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 09.00น. วันนี้ (9 สค.2560) พอสรุปได้ดังนี้ 

1. อำเภอเมือง

        1.1 ตำบลลำพาน ระดับน้ำทรงตัว ระดับน้ำอยู่ที่ 3 ซม.ไม่มีผู้อพยพเพิ่มเติมคงยอดที่ 64 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเท่าเดิม

        1.2 ตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 3 ซม.  ไม่มีผู้อพยพเพิ่ม พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเท่าเดิม 8,372 ไร่

        1.3 ตำบลหลุบ ระดับน้ำลดลง 3ซม. ระดับน้ำที่ 35 ซม.

        1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำ ระดับน้ำลดลง 1 ซม. 

2. อำเภอยางตลาด

       ขณะนี้ จุดเฝ้าระวัง รวม 5 จุด ภาพรวม ระดับน้ำทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย จากเวลา 08.00 น เมื่อเช้านี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย2 ซม .ชาวบ้านยังเฝ้าระวัง แต่สภาพทั่วไปสถานการณ์ ยังทรงตัว

         2.1 จุดเฝ้าระวัง ที่บ้านดอนย่านาง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเย็นวานนี้ 2 ซม.  อำเภอได้สั่งการให้ทุกตำบลตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น เพื่อบริการ บริหารจัดการการบรรเทาภัย โดยยึดหลัก ถูกต้อง ตรงผู้เดือดร้อน ทั่วถึง เป็นธรรม รวดเร็ว รวมถึงการจัดเวรยามตลอด รวมทั้งการต้อนรับผู้มาบรรเทาภัย ทั้งภาคเอกชนมูลนิธิ ที่เข้าข้ามาบรรเทาภัย

        2.2 จุดเฝ้าระวัง บ้านเชียงสาและบ้านดงยาง ตำบลบัวบาน ใกล้ลำน้ำพาน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเย็นวานนี้ 2 ซม.

        2.3 ที่บ้านร่มเย็น ต.บัวบาน ระดับน้ำทรงตัว น้ำลดลงเล็กน้อย 3 ซ.ม.จากเย็นวานนี้

        2.4 ที่บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี  ติดเขตฆ้องชัย ระดับน้ำลดลง 3 ซ.ม. มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรไม่สามารถใช้ชั้นล่างบ้านพักได้4 หลังคาเรือน

       2.5 ที่บ้านอุ่มเม่า ต. อุ่มเม่า ระดับน้ำลดจากเย็นวานนี้  3 ซ.ม. ถนนรอบหมู่บ้านมีน้ำยังท่วมขัง สภาพทั่วไปทรงตัว

3. อำเภอกมลาไสย

     วันนี้ ที่อำเภอกมลาไสยปริมาณน้ำฝนในพื้นที่  22.1  มิลลิเมตร

         3.1 ระดับน้ำในลำน้ำปาว ณ จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ ฯ ลดลง 3ซม. ระดับน้ำชี ทรงตัว

        3.2 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 25 หลังเท่าเดิม พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 45,899ไร่

        3.3 ขณะนี้อำเภอได้ประสานชลประทานจังหวัดมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อลดและรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบบ้านเรือนราษฎรบ้านท่ากลางและบ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า แล้ว  เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่รวมน้ำจากระบบชลประทานมารวมกันก่อนระบายลงแม่น้ำชี

        3.4 เส้นทางสายหลักยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 

4. อำเภอฆ้องชัย

       4.1 สภาพอากาศทั่วไปเย็นถึงเช้าวันนี้ มีเมฆ ปกคลุมท้องฟ้า และไม่มีฝนตกในพื้นที่

       4.2 ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ต.โนนศิลาเลิง ในหมู่ที่ 1,2,4,7,9 ลดลงจากเช้านี้โดยเฉลี่ย 1 ซม.

       4.3  มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 89 หลังเท่าเดิม พื้นที่การเกษตรเสียหายทั้ง 5 ตำบล 11,953 ไร่

       4.4 เส้นทางการคมนาคม

              4.4.1 ถนนสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้

              4.4.2 ถนนสายบ้านโนนศิลาเลิง - บ้านขมิ้น  สายบ้านโนนศิลาเลิง – บ้านดอนสนวนและถนนสายบ้านหนองคู -บ้านโคกคันจ้อง ยังคงมีน้ำท่วมพาดถนน

        4.5 ระดับน้ำชี ลดลง 1 ซม.เมื่อเทียบกับเช้านี้ อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แต่ยังสามารถควบคุมได้ ซึ่งอำเภอฆ้องชัยได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ลำชี ทุกหมู่บ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอด 24 ชม. ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ขณะนี้สถานการณ์ปกติ

5. อำเภอร่องคำ

           5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้  ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำเย็นนี้ยังทรงตัว

          5.2 ที่บ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนาเป็นจุดที่อยู่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำเช้านี้ทรงตัว ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักเส้นโพนทอง-ขอนแก่น การจราจรถนนสายหลักยังสามารถใช้การปกติ ซึ่งหมวดทางหลวงร่องคำได้เฝ้าระวังตรวจสอบสภาพถนนทุกวัน

          5.3 บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี น้ำจากหนองเลิงเปือย ล้นขึ้นมาท่วมผิวจราจรทั้งฝั่งของบ.ทรัพย์เจริญ อำเภอร่องคำ และบ้านโพนงาม อำเภอกมลาไสย แต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรได้ ระดับน้ำลดลง 3 ซม.

          สุดท้ายก็ขอฝากให้พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงทุกจุดได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ผมยืนยันว่าจังหวัดจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และให้การดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านที่จะถูกน้ำท่วมอย่างดีที่สุดครับ

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
09.00น. 9 สค.2560

S 3440674

S 3440675

278049

S 17408666

ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่ม ทกส.(ไทกาฬสินธุ์)

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

12 เม.ย. 2562 22:26
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562


เช้าวันนี้ (11 เม.ย. 62) ที่หน้าอาคารอำนวยการ [ ... ]

26 มี.ค. 2562 14:49
AIS ผนึก Xiaomi เปิดจองสมาร์ทโฟนเรือธง Xiaomi Mi 9 ที่แรกและที่เดียวในไทย


AIS ผนึก Xiaomi ตอกย้ำความเป็น Strategic Partner หนึ่งเดียว [ ... ]

22 พ.ย. 2563 12:03
ฮิตติดตลาด! แบรนด์มีดจีไดโนเสาร์ ส่งขายทั่วประเทศ การันตีใช้แล้วเสียคมเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ทันที


ประสบการณ์การตีมีดกว่า 40 ปีเป็นประกัน [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network