>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

09 พ.ย. 2560 16:37
ค่าแรงเกี่ยวข้าวนาปี วันละ 330 บาทพร้อมเลี้ยงอาหารเที่ยง ส่วนค่ารถเกี่ยวข้าวตกไร่ละ 600-700 บาท

ค่าแรงงานคนเกี่ยวข้าวนาปีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

20 พ.ย. 2560 15:03
ตั้งรางวัลนำจับครึ่งแสน

ลูกจ้างแสบเนรคุณนายจ้าง ไว้ใจให้ถือเงินสดขับรถบรรทุกไปขายข้าวเปลือก [ ... ]

04 ธ.ค. 2562 11:09
เอไอเอส รวมพลัง เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เอไอเอส โดย นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network