0
0
0
s2smodern

news02072564 mskcvks1 2
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค จากหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกลุ่มเปราะบาง

news02072564 mskcvks1 4

ที่บริเวณมุขหน้าหน้า ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิรินุช อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ข้าวเหนียวเขาวง ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จ น้ำปลาร้า จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของ กลุ่มคนเปราะบาง ครอบครัว ชุมชน  และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

news02072564 mskcvks1 1

โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของ และเครื่องอุปโภค ให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำสิ่งของที่หน่วยงานต่าง ๆ มาบริจาค ไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์  อำเภอสหัสขันธ์  อำเภอร่องคำ

สำหรับผู้ที่ประสงค์บริจาค ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์หมายเลข 043 811437 หรือติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 1300

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

11 พ.ย. 2562 14:57
อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวเล็กและงานลอยกระทงเทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2562


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ สวนสาธารณะกุดน้ำใสบ้านลาด [ ... ]

01 ก.ค. 2563 11:06
พิพิธภัณฑ์สิรินธรแหล่งรวบรวมฟอสซิลไดโนเสาร์พร้อมเปิดแล้ววันนี้


นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเป็นเกียรติในการทดสอบระบบการเข้าชมของพิพิธภัณฑ์สิรินธร [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network