>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

13 พ.ค. 2561 10:44
ตำบลหลุบดึงเยาวชนเข้าเล่นกีฬาต้านยาเสพติด สนองนโยบายผู้ว่าเมืองน้ำดำ


เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

13 พ.ค. 2561 11:23
เกษตรกรเร่งเก็บดอกดาวเรืองส่งให้ลูกค้าเพื่อนำไปจำหน่าย สร้างรายได้อย่างงาม


ในช่วงหน้าแล้ง พืชผลต่างๆไม่ค่อย ออกดอก [ ... ]

17 ธ.ค. 2562 15:39
กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันกีฬาแห่งชาติ มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัด


เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network