0
0
0
s2smodern

news08032562 fictkpcpd 13
วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนา และโรงเรียนปอแดงวิทยา จัดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนชาวตำบลนาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปอแดงวิทยา คณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี คณะศึกษานิเทศก์จากศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติและชาวบ้านเข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้ดำเนินการโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน จากการได้รับคำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีพื้นที่เป้าหมายคือตำบลนาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ตั้งศูนย์ในโรงเรียนปอแดงวิทยาใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่

news08032562 fictkpcpd 11

news08032562 fictkpcpd 9

news08032562 fictkpcpd 12

ด้านนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด ได้กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่จัดโครงการดี ๆ มาบริการให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลนาดีในครั้งนี้ มาบริการซ่อมอุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งมีเครื่องมือทำมาหากินด้านการเกษตรชำรุดเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้ใช้โอกาสนี้นำเครื่องมือมาซ่อม เพื่อสามารถนำเครื่องมือกลับไปประกอบอาชีพได้ต่อไป”

news08032562 fictkpcpd 3

สำหรับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ในปีนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาต่าง ๆ มาให้ “บริการซ่อม” โดยการให้คำแนะนำและวิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน “บริการสร้าง” โดยการจัดอบรมอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ครู ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา “บริการพัฒนา” ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครู นักเรียน นักศึกษา ที่ไปศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งได้รับความสนใจและได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านที่เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก

news08032562 fictkpcpd 2

news08032562 fictkpcpd 4

news08032562 fictkpcpd 16

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าใช้บริการฟรี จากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนปอแดงวิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 และที่เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

11 มี.ค. 2563 16:45
กาฬสินธุ์ งดถนนข้าวกล่ำช่วงสงกรานต์ป้องกันสถานการณ์โควิด-19


การประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

19 ก.ย. 2560 17:55
พบอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเกินความจุ 100 เปอร์เซนต์แล้ว 11 แห่ง ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.

กาฬสินธุ์-หลังจากได้รับอิทธิพลจากพายุทกซูรีพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่มีปริมาณน้ำเกินความจุแล้ว [ ... ]

16 พ.ย. 2561 16:22
เอไอเอส ติดปีกก้าวสู่ผู้ให้บริการ 4G คลื่นมากสุดในไทย พร้อมยกระดับโครงสร้างเทคโนโลยีเครือข่ายหลัก รับ 5G ก่อนใคร


เอไอเอส ติดปีกก้าวสู่ผู้ให้บริการ 4G คลื่นมากสุดในไทย [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network