0
0
0
s2smodern

news10122562 kmsc 7
พบโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีครูผู้สอนเพียง 2 ตำแหน่ง ขาดตำแหน่งผู้อำนวยการ ต้องแบกรับภาระการสอน แล้วยังต้องทำหน้าที่ในสายบริหาร เพื่อให้นักเรียนกว่า 40 ชีวิตต้องอยู่รอด

ที่โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตั้งอยู่ที่บ้านคำแมด ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น แต่ยังขาดการสนับสนุนด้านบุคลากรทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และสนามเด็กเล่นที่มีสภาพทรุดโทรมจนทำให้เด็กเกิดอุบัติเหตุ

    นางสาวกาญจนา เหล่านิล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ กล่าวว่า โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่สอบ O-NET มีผลสัมฤทธิ์คะแนนการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) สูงสุดของศูนย์เครือข่ายยางตลาดมา 4 ปีติดต่อกัน และได้อันดับ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน และเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีตำแหน่งครูเพียง 2 คน จะทำให้จัดการศึกษาได้ยาก ครูก็ต้องร่วมกันวางแผน และโชคดีที่ชุมชนในพื้นที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษานำเงินมาจ้างครูช่วยสอนได้ 1 คน และได้รับการจัดสรรตำแหน่งครูธุรการจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มาช่วยอีก 1 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพราะโรงเรียนขาดตำแหน่งผู้อำนวยการ ครูก็ต้องแบ่งเวลาสอนไปใช้ในการบริหารอีกด้วย โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนอยู่จำนวนกว่า 40 คน เป็นเด็กที่อยู่ในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านคำแมด บ้านคำขัน และบ้านดอนอุดม ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนต้องการตำแหน่งผู้อำนวยการมาบริหารโรงเรียน และตำแหน่งครูเพิ่มขึ้น เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้คล่องตัวมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านอุปกรณ์การเรียนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่โรงเรียนยังขาดแคลนและมีความต้องการ เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ ที่ปัจจุบันมีใช้งานเพียง 4 เครื่อง นักเรียนต้องสลับกันใช้ และยังต้องการงบประมาณมาปรับปรุงสนามเด็กเล่น เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพเก่าชำรุด จนทำให้นักเรียนเกิดอุบัติเหตุ จนต้องปิดไม่ให้ใช้งาน

    ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562 จากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้ทราบว่าโรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ มีเนื้อที่ 7 ไร่ ปัจจุบันมีตำแหน่งครูประจำการ 2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาอยู่จำนวน 39 คน มีห้องเรียนอยู่ 8 ห้องเรียน ขณะนี้ยังขาดตำแหน่งผู้บริหารทั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ และขาดอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และงบประมาณมาปรับปรุงสนามเด็กเล่น จึงหวังว่าผู้ใหญ่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลโรงเรียนนี้อยู่ จะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

news10122562 kmsc 5

news10122562 kmsc 4

news10122562 kmsc 3

news10122562 kmsc 1

news10122562 kmsc 2

news10122562 kmsc 6

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

27 ส.ค. 2562 17:06
น้ำไหลบ่าเข้าแก่งดอนกลาง เซียนปลาออกดักต้นน้ำสร้างรายได้วันละหลายพัน


ช่วงเที่ยงของวันนี้ (27 ส.ค. 2562) ที่บริเวณประตูระบายน้ำเข้าแก่งดอนกลาง [ ... ]

27 มิ.ย. 2562 08:53
ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาคูคลองส่งน้ำเตรียมรับน้ำจากเขื่อนลำปาว


ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง [ ... ]

17 ส.ค. 2563 17:05
ชาวบ้านทำขนมเทียน ขนมยอดนิยมของคนไทย เตรียมนำทำบุญข้าวประดับดินที่วัด


บรรยากาศก่อนถึงบุญข้าวประดับดิน หรือบุญเดือนเก้า [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network